Hvordan har vi brugt didaktik i vores musikaktivitet?

Vi har ved hjælp af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel udarbejdet en musikalsk aktivitet som indeholder fire sange. Vi vil dog blot fremvise og tale om to af sangene. ”Hjertets puls” og ”vuggevisen”.Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel består af seks hovedpunkter som er:læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen og evaluering.Vi har benyttet modellen som et analyseværktøj til at komme hele vejen rundt i de didaktiske overvejelser, som skal gøres når der udarbejdes en aktivitet. Vores mål og fokus for de to musikaktiviteter har været at danne til og igennem musik.

 

Hvordan er dannelse relevant for vores aktivitet?

Den polske dannelsespædagog Wolfgang Klafkis dannelsesteorier omhandler bl.a. den formale og den materiale dannelse. Den formale dannelse er den der understøtter kulturelle, ønskværdige egenskaber. I vuggevisen har vi ud fra Klafkis teori om den formale dannelse tænkt, at sangen skulle virke som en overgang til afslapning eller søvn. Derfor beder vi deltagerne slappe af og synger for dem. Den materiale dannelse, dvs. det som der læres og som i dette tilfælde er musik, handler i vores aktivitet om at kunne lære at finde vores hjertes pulsslag. Denne dannelse finder sted i “vredesangen”. Det er dog vigtigt at understrege at almen dannelse er summen af de to dannelsesteorier!

 

Katarsis – et æstetisk begreb

Når man ofte i dag er sat fri i dannelse af sig selv, må man holde øjne, øre og sanserne åbne for det man tiltrækkes mest af. Under dannelsesprocessen og søgen efter sig selv, bombarderes man af mange indtryk samt mulige valg som man skal forholde sig til. Ikke alle indtryk er lige nemme at fordøje, og nogle følelser må lægges væk, fortrænges en stund for senere at blive trukket frem.

I en æstetisk proces hvor musikken kan antage en symbolsk form, der kan kommunikerer både om, med, til og ud fra følelser.  Her kan det, at kunne spille et instrument, være et redskab til eller en mulighed for, at opdage og forløse hengemte oplevelser og følelser. Man kan opnå, med et fint begreb, katarsis. Katarsis forstås i denne sammenhæng som en renselse af terapeutisk art, som man selv iværksætter, bearbejder og mediere. I processen kan der opstå en forløsning, en selverkendelse samt en ny måde at forholde sig til sig selv.
CPF16o-KU17M
CPF16o-KU17M
CPF16o-KU17M