Når børn lære at mestre samarbejdet med de andre børn, vil de styrke, udfolde og udvikle sig socialt. Dette vil gavne børnenes livskvalitet og kan forstås som objektive livsvilkår, der har en positiv indflydelse på menneskers trivsel, og er derfor vigtig for børns læring og udvikling gennem livet.

Målet med Lego-race  er at udvikle børns sociale færdigheder, det gøres igennem en samarbejdsøvelse, i form af en konkurrencepræget bevægelsesaktivitet.

Aktivitetsbeskrivelse:

Lego-race går ud på at hver gruppe hurtigst muligt skal bygge en vist model af lego klodser. Grupperne får hver tildelt en pose med de klodser der skal bruges til modellen. Lego-modellen ligger i den ene ende af lokalet og der må kun bygges i den anden ende. Grupperne må løbe fra den ene ende til den anden, for at se modellen og løbe tilbage for at bygge videre på deres egen. Grupperne må ikke kommunikere verbal under konkurrencen og kan frit løbe frem og tilbage så meget de vil. Gruppernes klodser må kun forblive i den anden ende og den viste model må ikke berøres.

______________________________________________________________________________

Mål:

Primære mål:

kognitiv:

 • kende/forstå regler
 • huske modeltype
 • afkode legen

Social:

 • Samle sammen og bygge
 • samspil
 • accepterer andres valg
 • Give plads samt, vente på tur
 • gensidig engagement
 • flow

Sekundære mål:

bevægelse:

 • grovmotorisk udvikling
 • finmotorisk

Konkurrence:

 • konkurrence mod/med hinanden
 • konkurrence med sig selv

CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15