Overskrift

Mental Sundhed Nu (MSN)

Organiseret og akut forebyggende indsats til folkeskoleelever. 

 

Hvis det brænder, så får du redskaber til din værktøjskasse, som kan støtte og hjælpe dig med til at slukke for branden, hvis det er lige ved at brænde, så få du andre værktøjer til at undgå at det breder sig og hvis der ikke er en brand, så får du alligevel værktøjer til at forebygge det, så du kan undgå helt at skulle, hverken slukke for det eller stoppe den med at brede sig” (MSN)


Hvad er målet ?

At give et alternativ behandlingstilbud til folkeskoler hvis elever/ lærere oplever lang ventetid med visitationsprocessen.

Derudover så er målet at fremme den mentale sundhed og forebygge de forskellige former for psykiske udfordringer / sygdomme. Heriblandt gøre eleverne bekendt med hvad er det for nogle symptomer, faresignaler, reaktioner og udfordringer  der kan opstå ved de forskellige psykiske sygdomme, og mental mistrivsel.

Det bliver gjort med evidensbaseret metoder, heriblandt mentaliseringsbaseret terapi og psykoedukation. At have kendskab til de diverse symptomer, sygdomme og hvordan man kan håndtere det vil have en stor betydning for de unges trivsel og  have en forebyggende effekt senere henne i livet. 

Grundlaget for projektet er, at vi skal forbedre mental sundhed for unge. Dette vil vi gøre gennem tidlige og forebyggende indsatser. Vi vil gribe de unge, inden de falder. 

På nuværende tidspunkt er ventetiden for unge helt op til 12 måneder i de enkelte kommuner.  (Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i DLF.) 

Hvad er mental sundhed for en størrelse?

Sundhedsstyrelsen definere mental sundhed som: ”En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker” (Sundhedsstyrelsen, 2012).

Mental sundhed handler ikke kun om psykisk sygdom, mental sundhed er et paraplybegreb, der er mange dimensioner og paralleller. Ikke alle syge har et dårligt mentalt sundhed og ej hellere alle raske har det mentalt godt. Derfor kan mental sundhed ikke defineres ud fra om man har psykiske diagnoser eller ej. Men til gengæld, at gå længere tid med mental mistrivsel kan resultere i, at man senere henne kan få helbredsproblemer. Her i blandt at,  udvikle alvorlige såsom mindre alvorlige både fysiske og psykiske sygdomme. Derfor mener MSN at en tidlig forebyggende indsats er yderst vigtigt og skal prioriteres langt mere end hvad der bliver gjort nu. 

Hvem er målgruppe/aldersgruppe

  • Målgruppen for folkeskoleelever fra 7. klasse til 10. klasse. 

Grundlaget for målgruppen er, at mental sundhed. 

Hvilket deltagerantal 

Det er en vurdering som tages ud fra den enkeltes perspektiv. Enten er det gruppesamtale, hvor der primært er vægt på overordnet mental sund og psykoedukation. 

ellers er det en til en samtaler, hvor det kan være en ung, en forældre eller en lære mm. 

 

Fysiske rammer og materialer 

  • Alt efter behov eller muligheder. 
  • Samtalerum

 

Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten 

Som udgangspunkt er den socialpædagogiske indsats, hvor jeg som pædagog er uddannet og egnet nok til at kunne bidrage og tilbyde den hjælp de unge har brug for. Dette kræver ikke nogle yderligere kurser eller specifikationer. Når jeg kan mærke noget går ud over mine kompetencer evner, så kan jeg kontakte min samarbejdspartner. 

Eksempler af metoder og teorier, som vil blive benyttet til samtalerne med den unge

-Psykoedukation 

-Mentaliseringsbaseret terapi

Den unge vil have meget indflydelse på forløbet da det er i samarbejde med den unge vi vil planlægge og tilrettelægge rammerne og forløbets forløb.

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser
At sætte mål, begrunde det, analysere, evaluerer og justere det både i samspil med den unge og min partner. Brug af didaktisk model SMTTE.

 

Navn: Alina Noah Storm- puce19-se01 

Gruppe 7: Projekt 15

 

puce19-se01
puce19-se01
puce19-se01