Invitere inklusions børnene ind i varmen med et kreativ legende værksted

Aktivitet:

Jeg har fundet inspiration på pinterest, og derudfra lavet en kreativ legende aktivitet, som udfordre barnet i at bruge sin fantasi. I denne aktivitet er der ikke noget med at tegne rigtigt eller forkert, for kun fantasien sætter begrænsninger.

 

Ifølge Malcolm Ross starter en æstetisk aktivitet med et indtryk: Børnenes indtryk blev min gennemgang af aktiviteten, hvor jeg viser børnene, hvordan jeg starter med en klat som jeg puster ud med at sugerør. Børnene sætter selv en klat maling, som bliver første udtryk og bruger en sugerør til at puste malingen ud på papiret, heraf kommer et nyt udtryk. Papiret tørre og derefter tegner barnet med tus en streg  og får klatten til at ligne noget, et dyr, et træ, hvad som helst ved hjælp af streger dette bliver et 3 udtryk. Igennem hele aktiviteten er der ifølge Ross en gennemgående impuls (Austring, B. (2006) Æstetisk og læring, Kbh, Hans Reitzels forlag side 149)

 

Ramme: Jeg laver aktiviteten i den børnehave jeg arbejder i. Jeg kender i forvejen børnene, og har med den forudsætning en god mulighed for at vælge de børn, som jeg mener har særlig brug for det. Jeg går i værkstedet med 4 børn. Jeg vil gerne skabe en inkluderende stemning, hvor børnene føler sig ekstra set, har ekstra voksenkontakt og der er mulighed for fordybelse. De udvalgte skal have en følelse af at være noget særlig, at jeg gør noget specielt med dem.

Med en lille gruppe børn, er muligheden for fordybelse større. Vi forstyrrer ikke så let hinanden, det enkelte barn får mere opmærksomhed. Jeg skaber en nærværskultur, som Sieling beskriver som en mangelvarer i dagtilbud. (Sielings, V.(2013). Kreativitetens psykologi. Vera, Tidsskrift for pædagoger nr 65 side 13-14)

Jeg bruger SMTTE modellen under planlægning og evaluering af aktiviteten.

 

Mål

Barnet får mulighed for at mærke sig selv, udtrykke sig selv og derigennem en større indsigt i sit følelsesmæssige intelligens i et fællesskab med nære relationer. De får en tættere voksen relationer og samtidig udtrykker de sig igennem papiret. De er i en skabende proces som kan vises og udstilles i børnehaven. Barnet udfordre deres fantasi. Fantasien kan være deres redning senere i livet til at klare livets udfordringer og et vigtigt frirum i svære situationer. Fantasien giver mulighed for at se muligheder og skabe forandringer i livet. Uden fantasi vil vi være handlingslammet. (Ringsted, S. (1989). Plant et værksted, 2 udgave, Kbh, Hans Reitzels forlag. side 79-80)

 

Pia Danielsen studie nr. 112150101
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I
CPE15o-KU11I