Indlæg til kpvalgfri.nu 

Vores oplæg skal opfattes som en skabelon til, hvordan man kan arbejde med musik på en fantasirejse. Hvor rejsen går hen/temaer for rejsen og hvilke sange, instrumenter og danse der indgår kan man selv finde på: 

Udenfor døren bydes børnene velkomne til den fantasirejse vi skal på:  

Sammen med Kaninus rejser vi gennem Afrika med tog hvor vi møder dyr. 

Forberedelse af rummet: Musik fra Afrika spiller når børnene kommer ind. En snor fra døren snor sig på gulvet hen i en rundkreds. Det er vejen ind til samlingpladsen til fantasiafrejsen – der hvor børnene skal sætte sig.  

Vi byder børnene velkomne til en fantasirejse, og sammen med Kaninus. Her rejser vi gennem Afrika med tog (Shozolosa. Her synges sangen hurtigere og hurtigere, som et tog der starter hurtigere, og derved lærer børnene omkring tempo. Igennem sangen Shozolosa, kommer vi hen til stationer, og her møder vi forskellige dyr (Fagtesang: Mon du bemærket har (elefant), Musen Musse (Sang hvor børnene byder ind med hvor fluen sætter sig på Musen Musse (original sang er “Hasse Hare”). Derefter tager vi på Savannen hvor vi laver en regndans. (Børnene spiller på tromme: Tromme, tromme på min tromme/dryppe, dryppe, plaske, plaske, og her lære børnene omkring dynamik, via hvor hårdt der trommes af lyd).  

Videre ned gennem Afrika møder vi den vrede flodhest som giver udtryk for sine følelser.(Egen komponeret Vredes sang. Her trommer børnene deres vrede ud i et break). Til sidst da vi er nået igennem hele Afrika skal Bamse sove, fordi det har været en lang rejse. Kaninus puttes i et tæppe og vi synger for ham (Egen komponeret bamsesang.) Under bamsesangen får hvert barn en lavendelpose at kramme og dufte til men vi synger.  

Efter bamse sang tilbyder vi børnene at tegne noget fra rejsen eller hvordan det har været at lave musik sammen med os. Gerne helt stille musik mens de tegner.  

Teori: 

Man kunne tale om en del teori omkring den levede krop, holistisk socialisationsteori, æstetisk virksomhed som dannelsesform. 

Men vi har valgt at fremhæve hvad musikken kan gøre frem for at tærske generel teori igennem. 

 

Hvad er musik 

  • Kreativ udtryksform, med utallige variationer. Kan skabe stemning, fremkalde følelser. 
  • Æstetisk lærerprocess da opfattelsen kan variere hos den enkelte 
  • Lyde og toner i forskellig harmoni, melodi og rytme skaber musik  

  

Tempo og dynamik 

  • I musikken betegner tempo den musikalske tid og er stemnings skabende. 
  • Dynamik kan bruges til at udvikle sans for kontrast 

Vores didaktiske overvejelser omkring disse aktiviteter, er følgende:   

  • Deltagerstrategier. Børn har forskellige deltagerstrategier i musikalske aktiviteter, som udvider forståelsen for at deltagelse er forudsat efterligning  
  • Didaktik (som begreb) – forberedelse og tilrettelæggelse af planlagte aktiviteter, igangværende aktivitet og efterfølgende evaluering. For at skabe den bedst mulige ramme for målgruppen.  
  • Udvikling – overvejelser om hvordan vi understøtter, allerede eksisterende færdigheder og videreudvikling af disse, samt tilpasser aktivitet. 
  • Æstetiske læreprocesser (gennem musik) – Vi lægger op til at der via forskellige musikalske udtryk er rum for den enkelte til at danne sin egen subjektive fornemmelse af det produkt og den stemning vi eksekverer og det objektive rum i helhed. 

 

Mål: 

Målet med vores planlagte aktivitet er at skabe glæde for børnene omkring musik, styrke fællesskabet, skabe et rum hvor de kan erfare og undersøge musikken og udtrykke sig igennem den.    

Samtidig får vi erfaring! 
puce20-ku01m
puce20-ku01m