En Hånd Til Naturen – i samarbejde med Zoologisk Have

Vi er 4 pædagogstuderende der er på tværs af specialiseringer, og går lige nu på valgfaget Social Innovation Og Entreprenørskab på 5. semester. Vi har været så heldige, at få Zoologisk Have som samarbejdspartner. Her har vi gennem møder med vores kontaktperson fundet frem til, at selve budskabet og Zoologisk haves grundfundamentet nemlig naturbevarelse, kan ligge lidt skjult for den daglige gæst. Vi har igennem møder med være samarbejdspartner og i ideudvikling kommet frem til nedenstående pop up event.

Vores pop up event hedder “En Hånd Til Naturen“. Navnet har vi udvalgt, fordi vi fandt det passende for events indhold og at det omhandler hvad børnene kan bidrage med til at hjælpe naturen.

Derfor har vi valgt en målgruppe 4-7 år. Det er meningen at børnene herfra sammen med deres forældre eller os studerende skal snakke om kategorierne for at sætte lidt tanker i gang. Efterfølgende ligger der klar til, at de kan tegne og klippe deres egen hånd med farver og vælge et (eller flere) klistermærker, som de gerne vil hjælpe med i deres hverdag. Det kan f.eks. være at hjælpe med at affaldssortere i børnehaven eller skolen. Her har vi fået printet vores egne klistermærker (5 forskellige styk) som bl.a. skrald i naturen, spar på vand, genbrug. Ud fra hver kategori har vi beskrevet emnet kort på laminerede ark, som kunne hjælpe gæsten med processen for eventet. 

Hele idéen er til for, at børnene får mere viden om dette og går derfra med en lyst om, at hjælpe med at passe på naturen og dyrene, efter de har været inde og se på alle dyrene. De går derfra med et diplom, hvor deres navn kan komme på.

Vi valgte at afprøve eventet på en SFO, så vi var sikre på at kunne afprøve den ønskede målgruppe i et tidsrum og miljø der passer dem. På denne måde fik vi erfaringer med målgruppen, så vi følte os sikre i at afvikle eventet.

Til selve pop up eventet gik det rigtig godt. Vi havde mange børn i målgruppen igennem (+70 børn), men vi oplevede at også mindre og ældre søskende fandt eventet interessant. Generelt set havde vi et godt flow hele dagen, og forældrene var gode til at interagere i samtaler med os og deres børn om de 5 kategorier vi havde udvalgt, således deres børn kunne få en forståelse for det at passe på naturen.

Udover dette havde vi en maskot (Giraf kostume), som gik rundt og fik familier hen til vores event. Til vores event var giraffen et stort hit, og der blev spurgt om de måtte få et kram af giraffen.

 
pucf21-se02