Indledning:

 

Vi har gennem de sidste måneder beskæftiget os med begreberne kulturmøder og interkulturalitet, herunder har vi dannet os en ny viden indenfor mange kulturbegreber samt kulturanalyser. Vi har bl.a. arbejdet med interviewmetoder, forskellige kulturer, og sat os godt ind i hvad kulturbegrebet definerer. Vi har arbejdet med adskillige teorier og begreber, der har gjort os robuste til at give andre mennesker et indblik i vores kulturelle verden. 

 

Feltarbejdet:

 

Vores feltarbejde har taget udgangspunkt i deltagerobservationer og kvalitativ metode fremgangsmåden til interview, da det giver os flere informationer. Vi har været ude og snakke med et par som har 2 børn, dette par kommer fra 3 forskellige kulturer og 2 forskellige religioner. Kvinden kommer fra 2 forskellige kulturer og 2 forskellige religioner og manden kommer for 1 kultur og 1 religion. Dette feltarbejde har handlet om at finde ud hvordan parret skaber deres egen kultur i deres hjem for deres kernefamilie. Vi har brugt nogle forskellige teorier såsom kulturforskelle, kulturel identitet og sociale kategorier m.m (Jensen, 2018).

Vi lavede 2 separate interviews med parret, da det gav os flere brugbare informationer og svar på det vi kom efter, så vi kunne høre deres egne svar uden at de påvirkede hinanden. Vi fik nogle brugbare informationer som vi ikke havde forventet at få svar på, såsom at parret ikke tænkte på hvad andre syntes om dem og hvordan de skulle skabe deres kultur, men at de selv fandt frem til de forskellige ting i fællesskab. Vi blev også overrasket over, at det kræver mere tid end hvad vi havde forventet ved at være fra forskellige kulturer i et ægteskab. Parret snakker flere gange dagligt om hvordan tingene skal være for dem og deres 2 børn ift. nu og fremtiden. 

 

Intervention

Vores aktivitet er tilrettelagt for børn fra 6-8 år. Aktiviteten foregår i et lokale, hvor børnene sidder i en rundkreds med pædagogerne, dernæst skal pædagogen stille et spørgsmål ift, kultur fx. “ Hvilken kultur kommer du fra? Hvilke traditioner er der i din kultur? “osv.

For at gøre aktiviteten lidt mere interessant for børnene, så skal man kaste en bold videre til en som ikke har prøvet, så når det barn som har bolden og har snakket om hvad der kendetegner hende/ham/ den kultur, så skal man kaste den videre til en anden, sådan fortsætter det indtil alle har været det igennem. Derudover må børnene i rundkredsen også stille et åbent spørgsmål, hvis de skulle være nysgerrige på at høre mere om kulturen. Når man har været første runde igennem, så skal man prøve at huske hvad personen til venstres kultur kendetegner, så runden bliver lidt svære i 2. runde. 

Hvis man har lidt svært ved at huske det, så kan personen give nogle ledetråde til hvad den handler om, så man hjælper hinanden.

 

Målet med Interventionen  

På baggrund af vores feltarbejde har vi udarbejdet en aktivitet med fokus på kulturforskelle, samt forståelse af kultur. Aktiviteten vil både være til gavn for børnene og pædagogerne, da man får en anden forforståelse af hinanden på baggrund af kulturforskelle. Denne aktivitet vil give børnene en bredere forståelse af kulturerne og deres værdier. 

Vi ønsker med denne aktivitet at børnene kan have en åben dialog med hinanden om deres forskellige kulturer og have et positivt indtryk om kulturforskelle.

Vi ønsker at både børnene og de voksne kan skabe en åben dialog om kultur og identitet, for at skabe et rum hvor man er mere nysgerrige på hinanden. Hvis man skaber dette rum, så vil der være et trygt rum i lokalet og man kan snakke mere om at være anderledes med ens venner/ klassekammerater. Derudover vil det skabe et bedre fællesskab med respekt og åbenhed for kulturforskelle.

Gruppe: Hafsa, Linda, Tuba & Sarah
pucf21-ki02
pucf21-ki02
pucf21-ki02
pucf21-ki02