KRAM danseskole og fitnesscenter vil have øje for det sundhedsfremmende hos borgerne, både fysisk og psykisk. Læring og mestring af at kende sin egen krop og de fysiske og psykiske færdigheder.

Vi ønsker, at KRAM skal være et sted hvor udviklingshæmmede kan færdes og opholde sig, uden at skulle tænke på deres handicap og samfundets ’dem-og-os’.

Ved KRAM centret forstås det også, at alle mennesker kan lære noget nyt, samt at aktiviteter og sundhed bliver en del af borgernes liv. Det skal være med til at skabe nye netværk og nye fællesskaber, der på den måde kan være medskabende til at fremme og styrke ’Det gode liv’.

KRAM er ikke en ny institution, men et netværk. Netværket der bliver skabt omkring fritidslivet.

Det skal være sjovt at komme og være i projektet, da erfaringer har vist at humor, smil og grin er med til at danne trivsel og relationer for og mellem mennesker.

Hvorfor KRAM?

KRAM står for Kompetence, Relationer, Accept, Mestring og er faktorer indenfor sundhedspoltikken, der er med til at give den røde tråd i tilværelsen og er med til finde ind i et fællessakb og følelsen af at bidrage med noget meningsfuldt.

Skabe muligheder sammen med og ikke skabe muligheder for udviklingshæmmede.

Støtte og motivere, samt vise mulighederne KRAM kan give ud fra de aktiviteter og hold der tilbydes og lægges efter borgerens aktivitetsniveau.

Skabe en kultur med værdierne:

  • Livskvalitet
  • Humor
  • Sociale relationer
  • Sundhed og læring

Målgruppe

KRAM er et tilbud for voksne udviklingshæmmede. Udviklingshæmmede rummer en varme og har en evne til at skabe kontakt mellem mennesker, plus kan have en evne til at forløse medmenneskelighed, omsorg og sociale kræfter.

 

Camilla Jensen og Pernille Sonn, gruppe 5, CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12
CPE15o-SE12