Følelser er som tanker, oplevelsesfænomener, der kommer og går helt af sig selv, uden at vi kan styre eller kontrollere dem. Nogle følelser er behagelige, andre neutrale og igen andre ubehagelige. Vi har som mennesker en naturlig drift imod at stræbe efter behagelige følelser, hvorimod vi bruger meget energi på at skubbe de ubehagelige følelser væk. Det første vigtige skridt til at blive bedre til at håndtere svære følelser, er at være bevidst om og kunne acceptere, at de også er en del af livet, og at alting på en eller anden måde hænger uløseligt sammen

Hvordan føles det at være dig lige nu? Hvilke lyde og dufte er der omkring dig lige nu? Hvordan ser dine omgivelser egentlig ud – sådan rigtigt?  Disse spørgsmål har været gentagende i mit arbejde med den unge i dette ’projekt’.

Jeg har, i stedet for at finde et stykke mindfulness med en stemme der guider dig gennem i, hvad du skal være opmærksom på i øjeblikket, hvad du skal føle og hvad du skal tænke, prøvet selv at sætte noget vejledning og guidning sammen, som jeg har sammensat ud fra forskellige ’mindfulness manuskripter’, som jeg vil læse op for jer, mens i sidder afslappet på en stol, ligger på gulvet eller på et af bordene sammen med et udvalgt stykke musik i baggrunden.

Projektet tager udgangspunkt i et fænomenologisk syn og til tider naturvidenskabelig videnskabsteori, og belyser problemstillinger i det, som Anthony Giddens betegner, som det senmoderne samfund, hvor barnets identitet skal skabes refleksivt, og hvor stress er et voksende sundhedsproblem. Med afsæt i et praksisforløb jeg har tilegnet mig gennem mit arbejde på en akutinstitution for børn og unge i aldereren 4-14 år, har jeg som pædagog med inspiration i mindfulness, samt kendskab til kernebegreberne anerkendelse, empati og selvregulering, arbejdet med mindfulness med en ung pige som lider af søvnløshed, mareridt, depression, stress og angst, som følge vold og seksuelle krænkelser. Med den unges delagtighed i ’seancerne’ har det hurtigt ledt hende til Antonovskys Sense of coherense.

 

Af

Cindy Nelin

CPE150-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13
CPE15o-SB13