Kongens efterfølger.

Målgruppe:

Jeg har valgt at beskæftige mig med målgruppen 0-6 år i specialisering Dagtilbud. Jeg har valgt at ligge mit fokus på mellem- og storegruppen som omhandler de 3-6 årige.

Kongens efterfølger er en fleksibel aktivitet som nemt kan justeres i sværhedsgrad og tilgang. Dette åbner op for at kunne imødekomme det enkelte barns forudsætninger for at kunne deltage aktivt, og komme ud på den anden side med en positiv oplevelse/erfaring.

Aktiviteten er en imitations leg, som foregår ved, at en gruppe børn efteraber den valgte Konge. Kongen er vedkommende der går forrest. Den kan udføres overalt i naturen, og via forberedelse kan man udnytte sine omgivelser og bringe de elementer der er brug for i spil.

Formålet med aktiviteten kan være forskellige ting. Det kan være grov og fin motorisk udvikling. hånd til øje koordination. Øvelse/træning i tal og bogstaver, materiale genkendelse  osv. Så kan man være med til at give børnene nye muligheder til hvordan de kan bruge og lege i naturen.

Legens nærmeste udviklings zone:

Zonen for nærmeste udvikling eller næste trin på udviklings trappen får ifølge Vygotsky en ny betydning når den anskues gennem barnets leg. Her omhandler det specifikt barnets forudsætninger indenfor rolle-, fantasi- og regllege, hvor barnet i sammenspil med andre børn i forskellige aldre og udviklings trin klarer udfordringer, som de kun ville kunne løse indenfor legens rum, men ikke udenfor.

Den nærmeste udviklings zone i barnets leg beskrives og iagttages  således:

….. legen skaber den næste udviklingsfase hos barnet. I leg er barnet altid længere fremme end sit aldersmæssige gennemsnit, længere fremme end sin egen almindelige daglige adfærd. I leg er barnet ligesom et hoved højere end sig selv. Legen indeholder en fortættet form- som i fokus af et forstørrelsesglas – alle udviklingens tendenser. I leg prøver barnet at hæve sig over niveauet for sin sædvanlige adfærd”( Vygotsky, 1982).

I mine praktikperioder, har jeg ligeledes oplevet, at børn igennem leg og imitation, klarer udfordringer, som de i andre situationer, kan have vanskeligt ved.

Og når vi tager børnene med ud i naturen øges nysgerrigheden og derved børnenes lyst til, at udforske og afprøve nye ting, som de senere bringer ind i deres egen leg og udvikling.


CPE15o-NU12
CPE15o-NU12
CPE15o-NU12