Aktivitet på seminardagen – Forumteater

I forumteater er spillerne aktivt deltagene i en gruppe, hvor stykket/handlingen er et overordnet emne/tema som i gruppen skal omsættes til en aktuel situation og gerne fra deres hverdag. Gruppen styrer selv stykkets form hvilket åbner for kreativitet, skaber lyst og fleksibilitet i gruppens samarbejde. Grupperne får forberedelsestid og spillet ledes af en instruktør (jokeren). Jokeren styrer processen og sørger for at de temaer der belyses, udforskes tilstrækkeligt i et forum, der er skabt til være trygt til at man kan afprøve ideer og udfordre sig selv. Når spillet er slut, sørger jokeren for at der er tid og plads til evaluering og refleksion af spillet og hvad det har medført.

Vores målgruppe er omkring fra 6 år til 10 men det kan også bruges på lidt ældre børn.

Vi har fordelt rollerne og fik øvet os fint igennem. Vi har taget udgangspunkt i en typisk hverdag og konflikt for en pædagog, da vi mener det er meget relevant og vores publikum kan forholde sig til det, da de er pædagogstuderende.

 

Vi har valgt at gøre brug at SMTTE modellen, for at kunne se vores aktivitet i en pædagogisk perspektiv.

 

Sammenhæng:

Formålet med forumteater er at løse konflikter igennem æstetiske læringsprocesser her i form af teater.

 

Mål:

Målet er at inspirere tilbrugen af forumteater for at styrke kommunikation og samarbejde/trivsel blandet deltagerne. Derudover er målet at deltagere kan få mulighed for, at være kropslig aktive og danne nye relationer i fællesksabet.

 

Tiltag:

Vi opstiller et eksempel på en konflikt foran et publikum. Vi spiller en scene/konflikt helt igennem uden afbrydelser. Når publikum har set og forstået konflikten/scenen, spiller vi scenen forfra med deres forslag. Denne gang får publikum mulighed for at stande spillet og ændre i scenen, hvis de mener konflikten kan håndteres anderledes. Jokeren er en central del af, at publikum får indflydelse. Jokeren kan standse spillet ved ‘’point of no return’’ og her spørger jokeren om publikum har ændringer i stykket.

 

Tegn:

-At publikum har mod på at blive inddraget

-Aktiv deltagelse

-Positiv tilgang – mimik og kropssprog

-Mange forslag på ændringer

-Samarbejde imellem os og publikum

 

Evaluering:

Da vi ikke har udført vores aktivitet endnu, kan vi ikke evaluere på hvordan det gik.
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D
CPE15o-KU15D