Vi har gennem dette forløb, valgt at arbejde inden for flygtningeområdet. Vores valg faldt på dette, pga. en fælles forståelse for, at området er problematisk både politisk og socialt.
Igennem et antropologisk feltstudie, har vi besøgt forskellige organisationer, der arbejder med flygtninge, samt interviewet og talt med fagfolk og borgere og på baggrund af vores nye viden har vi skabt virksomheden FLIP.

FLIP er en socialøkonomisk virksomhed, der fungerer som mellemled mellem jobcenter, flygtning og virksomhed. Kerneopgaven er at hjælpe flygtninge over atten i beskæftigelse, og forbedre samarbejdet og koordinering mellem jobcentre, flygtninge og virksomheder.

Vores virksomhed består af pædagoger, tolke og psykologer.

Forløbene er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer. De ansatte i virksomheden, organiserer de processer, som skal sættes i gang, og sørger for al det praktiske udenom en arbejdsstilling.  Udover målet at få den enkelte i ordinær beskæftigelse, bestræber virksomheden sig også på at skabe en social værdi for den tilknyttede.

Vi har gennem vores ideudviklingsfase lagt vægt på empowerment, som et element i vores projekt. Vores forståelse er, at det at lytte til flygtninge, og give dem mulighed for at tage magten tilbage over deres liv er empowerment. Det vil vi gøre, bla. gennem udformningen af en arbejdskontrakt, som både er forpligtende, men også ender ud i et arbejde, der skaber en værdi for flygtningen og virksomheden.

Den værdi som beskrevet ovenstående, ser vi som social kapital. Samspillet med at flygtningen får en værdi som deltagende samfundsborger, og i den forbindelse udvikler sin sociale kapital.

Vi mener at deltagelsen i et arbejde, danner arbejdsfællesskaber, og dermed netværk. Vi har gennem interview med flygtninge, fået at vide at, når man først har fået et arbejde, er det nemmere at få et nyt, og at praktik som er midlertidig, er demotiverende for deltagelsen. Derfor ser vi vigtigheden af sikring af job.

Til seminardagen vil vi kort introducere valgfaget social innovation og entreprenørskab, og derudover vil vi vise en video, der formidler vores tiltag til brugerne.

 

CPF16o-SE11 – Social innovation og entreprenør

Gruppe 3. Louise, Lior, Cecilie, Oscar og Julie
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11