IMG_1151IMG_1152

Konferencekatalog

 

 

Hej med jer alle sammen! Velkommen til. Vi er på UCC Carlsberg, pædagogseminaret. Vi er Mohamad og Michella, vi vil først fortælle omkring vores aktivitet, hvilke værdier og elementer der er i den. Efterfølgende kunne vi rigtigt godt tænke os at lave aktiviteten med jer.

Personligbevægelses aktivitet

Aktiviteten er henrettet til børn med psykiske udfordringen aldre 10 – 12, men kan bruges i mange sammenhæng.

Aktiviteten forgår på den måde, at vi deler jer op i 2 grupper. Mohamad og jeg har en gruppe hver, da vi ville blive for mange i aktiviteten, til at den vil kunne fungere, hvis vi var en stor gruppe. Vi skal nu stå i en rundkreds, hvor vi tager hinanden i hænderne og strækker os så meget ud som vi kan og så giver vi slip på hinanden. Så der bliver til plads, til at kunne udføre bevægelserne.

Runde 1: Vi siger ens navn, efterfulgt af en bevægelse vi har lyst til at lave. Dernæst at dette skal den næste person gentage, det de andre har lavet både verbalt og nonverbal.

Runde 2: Vi siger ens navn, efterfulgt med vi siger hvad vi godt kan lide at lave og udtrykke det visuelt med kroppen, igennem en bevægelse. Dernæst skal den næste person, gentage det der har være sagt og gjort med kroppen.

Runde 3: Vi siger ens navn igen, og udtrykker sit forbogstav i form af en bevægelse.

Fokusområde

Vi fokusere på om i tester jer selv i aktiviteten og i længden gør en indsats, ved at hjælpe hinanden ved at de fokusere på hinandens bevægelser og at der er en god stemning med respekt overfor hinanden. Vores formål er også at skabe et kropsbillede, så i kan sætte ord og bevægelse i aktiviteten. Vi vil frembringe en anderledes selvopfattelse, en deltagelseslyst og en evne til at blive en del af fælleskabet.[1] Skabe fælleskab som er med til at styrke den mentale sundhed. Alle har brug for at føle sig en del af noget. Hvor det samtidigt kan være med til at styrke relationer og skabe nye relationer, udenfor rammerne omkring aktiviteten.[2] Under aktiviteten oplever man forskellige æstetiske sanser. Hvert enkelt individ ”viser” sig igennem bevægelse, hvad den enkelte kan lide, og det kan ses på personens bevægelser, kropssprog samtidigt med at vi får et indblik i individets personlighed, hvorfor vælger han/hun at gøre det på denne måde, hvad fortæller det om dig?

Vores rolle i aktiviteten

Vi vil skabe et positivt og trygt miljø, hvor der er fokus på det der lykkes, så det skabes den positive grundtone. Miljøet er tilrettelagt, så i kan udføre aktiviteten selvstændig også i form af at inspirer hinanden og hjælpe hinanden selvstændigt. Vi vil inspirere jer, ved først at vise aktiviteten visuelt samtidigt være deltagende i aktiviteten, efterhånden der bliver søgt nye udfordringer, for den motoriske kompetence. Samtidigt med at vi bevidst overdriver vores bevægelser, for at skabe tryghed omkring vi kan gøre lige hvad vi har lyst til at vise med kroppen. I skal være med til at fastsætte vanskeligheden af bevægelsesopgaverne. Vi er bevidste omkring vores tilbagemelding, hvor fokusset er på individet, men ikke i form af samling med de andre. Det nemlig vigtigt at der udvikles en varig glæde over kroppen og bevægelsen, skal de tidligere erfaringer være positive.

 

 

[1] Bevægelse, sundhed og trivsel. Sederberg, M., Kortbek, K., Bahrenscheer A.2017. Hans Reitzels Forlag.

[2] http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/fra-barn-til-ung-til-voksen/guide-saadan-styrker-du-din-mentale-sundhed-livet-igennem.aspx

Mohamad og Michella Gruppe 5
CPF16o-SB13
CPF16o-SB13
CPF16o-SB13