Den ostesultne musefamilie

 Dramapædagogisk rolleleg samt billedkunstnerisk samskabelse i Vuggestuen

Vi har i forbindelse med faget “Kreative udtryksformer – På tværs” valgt at tilrettelægge et mindre æstetisk forløb til børn i vuggestuealderen. Den består af to dele – en dramapædagogisk rolleleg på førstedagen og en billedkunstnerisk samskabelse på andendagen.

I vores tilfælde har vi haft kendskab til børnegruppen forinden, og har derfor i tilrettelæggelsen af aktiviteten taget udgangspunkt i børnenes spor.

Det er vores oplevelse, at børn i småbørnsalderen kan have en stor interesse for dyreverdenen, og vi vurderer derfor, at man vil kunne tilpasse vores aktivitet lige netop de dyr, som ens børnegruppe finder interessant.

Dag 1 – Dramapædagogisk rolleleg

 

Forberedelse:

Et rum udvælges til aktiviteten. Jo færre ting, der kan distrahere børnene, jo bedre. Tape eventuelt en rundkreds på gulvet, der kan danne rammer for den dramatiske leg. Overvej opdeling af voksne – hvem er igangsætteren, hvem går ved siden af børnene, hvem observerer? Afdæk spørgsmål som: Hvad gør vi, hvis et barn søger væk fra aktiviteten? Hvor meget følger vi børnenes initiativer?

 

Opvarmning:

Børnene samles i rundkreds og får hvert et rytmikæg. Vi starter lige med at rasle amok – lægge på hånden – rasle amok – lægge det på hovedet…. For at få stillet børnenes impuls til at rasle.

Herefter rytmiksangen ”Så kom den lille søde mus” – Børnene gør sig igennem rytmikken deres kroppe bevidste.

 

Dramalegen om musefamilien:

Igangsætteren: “JEG er jeres musemor! Og i er mine musebørn! Og nu, ja nu skal vi finde noget ost!!”

Børn og voksne kravler, pipper som mus, mens de leder efter ost. Og så skal de tilbage i hulen (rundkredsen) og sove — og op igen og finde mere ost!! – Vuggestuebørn elsker gentagelser! Der improviseres løbende – Det kan være det ikke er ost, man finder hver gang. — Rammesætningen af rollelegen tager udgangspunkt i norske Aud B. Sæbøs bog “Drama i barnehagen”, og rummer elementer såsom improvisation, lærer-i-rolle og indragelse af rummet.

Afslutning:

“Musen sover”- version af Bjørnen sover. “Musen sover, musen sover i sin musehule.. Den er ikke farlig, når man blot er varlig.. Men man kan dog, men man kan dog aldrig på den tro… PIIIIIP!” 

Sæbø anbefaler indragelse af sange, der indholdsmæssigt passer til dramalegen, og den danner i vores aktivitet en afrunding på selve dramalegen.

Dag 2 – Billedkunstnerisk samskabelse

Forberedelse:

Hvis det er muligt kan der til aktiviteten udvælges et lokale, som ligger en smule isoleret, således at der ikke opstår for mange forstyrrende lyde. Dette med hensigt på at skabe rammer for fordybelse.
Vejen ned til værkstedet må meget gerne være præget af en dramatisk stemning, som at ”Nu er vi små mus der kravler ned til vores musehul”

På forhånd har vi lavet en musehule på print, og lavet stencils med museformer. Vi vil sætte lidt behageligt meditationsmusik på, som en form for sansning. Samtidig vil vi følge sporene fra dagen før, og tage noget ost med som børnene kan smage.

Billedkunstnerisk fællesudtryk:

Her skal børnene blot bruge en svamp med maling, som de skal duppe på deres musestencil, og her skaber de nu et fælles ”kunstværk” som visualiserer deres lille musefamilie. De skaber materialekendskab til det at lave stencil samt maleri, hvilket denne børnegruppe ikke har haft så meget kendskab til.

 

Afslutning og integration i praksis:
Billedet rammes ind, og får sin egen plads i stuen. Dette skal ses i forhold til Vicky Sielings teori omkring social anerkendelse.

 

 

 

 

Litteratur:

Berggraf Sæbø, Aud: Drama i Barnehagen. Universitetsforlaget. 2003

Sieling, Vicki June: Den kreative pædagogiske organisation. BUPL. 2011

 

Denne aktivitet er udarbejdet af:

Lisa Annika Brandt, Studienummer: 102152533

Sara Nybo Vinther, Studienummer: 101166099

Kristine Maria Kreutzfeldt, Studienummer: 101163206

Under Valgfaget: Kreative Udtrykfsformer – På Tværs, Kursister på Hold CPF16o-KU11i

Gruppe 1 – Seminardagshold DA6

CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I
CPF16o-KU11I