3D Akvarie og håndværk i børnehave

Vi har valgt børnehaven som vore primære målgruppe hvor vi vil arbejde med håndværk teknikker til et akvarie.

 

Formål og rammer
Målet med aktiviteten er at børnene får kendskab til havet og det, det indeholder af dyr, koraller mm. Ved at lave akvariet og dets indhold i forskellige materialer får det en visuel effekt og børnene får kendskab til at arbejde med forskellige materialer, da man kan bruge rigtig mange forskellige materialer til at lave indholdet med.

Hjernen udvikles når man udfører fysiske/taktile aktiviteter og børn bruger primært deres krop og hænder til at sanse og bearbejde det de oplever. Når man laver håndarbejde, så bruger man hele hjerne og kroppen og har gang i flere sanser, fordi man både tænker, føler og rører ved de forskellige materialer og derved udvikles man sin hjerne og sine færdigheder (Kirketerp.2020.s.21-22)

Aktiviteten er tilrettelagt og tiltænkt til dagtilbud. Vi har valgt aldersgruppe på 5-6-årige børn, man kan godt justere i sværhedsgraden af aktiviteten så den kan bruges af større børn i indskolingen.

Vi har valgt 7 børn til 3 voksne, så der er 2-3 børn pr voksen så der er tid til at hjælpe og guide og snakke om det vi laver, på den måde er fordybelse mere i fokus.

 

Rammerne for at lave aktiviteten kan være et krea værksted eller også et bord hvor man kan sidde med de materialer der er nødvendige og at man har det meste liggende klart så man ikke skal gå til og fra for så bliver fordybelsen brudt, så man kan arbejde med håndværks teknikker.

Materialer som man kan bruge er: papkasse, pap, sakse, blyanter og tuscher, lim og limpistol, maling og pensler, garn, uld vat, (ostevoks og evt. neonfarver, ståltråd), inspirationsbilleder, skabeloner/eksempler på fiskene, pomponer, perler og andet pynteting. Sådan noget som natur materialer som sten, grene, blade og sand er også noget man kan inddrage.

 

Indhold og overvejelser
Aktiviteten går ud på at man tager en papkasse og skærer den til så den får en åbning, og derefter skal den males så det ligner vand.

Derefter skal havbunden laves, hertil kan man bruge sand, sten, grene eller blade. Ved at bruge ostevoks eller lime sten sammen kan lave koraller.

Ud af sten kan man også lave fisk, eller man kan vikle fisk med garn, eller lave dem med pap, tegninger, eller bruge perler. Når man har lavet de forskellige dele som man synes hører til i ens akvarie så sætter man det ind.

 

Noget af det som vi vil vægte højt med denne aktivitet, er selve processen i at lave de forskellige dele, at man bliver udfordret og får rykket sine færdigheder og bliver dygtigere inden for håndværk.

Det at arbejde med håndværk kan være have en indflydelse på ens trivsel, og kan have en afstressende virkning, da man med håndværk er nødt til at være til stede i nuet og være i det man laver og give sig hen til de processer man er i, for at få en god oplevelse og tilfredsstillende følelse af det man laver (Kirketerp.2020.s.20)

Vi ville rigtig gerne at aktiviteten ligger op til fordybelse og at man kan eksperimentere med forskellige materialer og teknikker og komme ind i en fordybet og æstetisk læringsproces. Vi vil i den forbindelse tilrettelægge aktiviteten ud fra 7 trins modellen som er med til at sikre at man kan skabe sammenhæng og fordybelse i aktiviteten og derved erhverve sig få flere kompetencer.

Gruppe 6: Pernille Kristiansen, Pernille Bang Korsgaard, Thomas Næstrup Jensen.

Litteraturliste

Kirketerp. A. (2020) Craft-psykologien er ; definationer på og forbindelser mellem craft og trivsel. Craft- psykologi: sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk.
puce19-ku04v
puce19-ku04v