“Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, idéer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende” (Ringsted 2008:116).

Vi oplever at mange af de æstetiske processer i daginstitutioner er 2 dimensionelle, altså at der tegnes og males rigtig meget. Det vil vi gerne prøve at udfordre.

Vi er i dagtilbud, mere specifikt i børnehave. Den institution vi arbejder med, er en udflytterbørnehave fra København. Vores tanker var, at de normalt arbejder meget med naturen, og at vi derfor gerne ville forsøge at skabe nogle nye rammer og arbejde med nye materialer.

Vi vil gerne arbejde med 3- og 4 dimensionel leg. Idéen er at “bygge” robotter ud af materialer som pap og skrot, robotter som man kan tage på og lege med når de er færdige.

Arne Trageton taler om barnets rum- og formskabende udvikling. Han opdeler den i 4 faser

  • Sensomotorisk fase (ca. 0-2 år)
  • Divergent symbolfase (ca. 2-4 år)
  • Konvergent symbolfase (ca. 4-7 år)
  • Realisme/ekspressiv fase (fra ca. 7 år)

De børn vi arbejder med, er i den divergente og konvergente symbolfase.
I den divergente symbolfase kan barnet fremstille et symbol, altså lave noget bestemt. Divergent betyder her skiftende, da figuren barnet laver hurtigt kan skifte betydning undervejs. I den konvergente fase har barnet oftest et klart billede af hvad det vil lave. Barnet stiller nu krav til sig selv, om at figuren nu skal have sammenhæng med det valgte begreb f.eks. hest (Ringsted, 2008)

Vores mål med forløbet er, at skabe nogle robotter som børnene efterfølgende kan lege videre med. Samtidigt vil vi lærer børnene noget om brug af forskellige materialer og værktøjer, f.eks. det at bruge en limpistol.
Vi vil starte med at snakke om og tegne robotter, så alle børnene er med på hvad en robot er og hvad vi skal lave. Vi vil gerne give plads til at børnene kan udtrykke sig som de vil, at de bruger de farver og materialer de ønsker. For os er det vigtigt at børnene har medbestemmelse, at de overvejer deres handling, sådan at aktiviteten er mindre voksenstyret.

Til seminardagen vil vi lave en tegneøvelse. Vi vil lave 3 forskellige tegninger, med forskellige benspænd. Tegneøvelsen vil være også være en del af vores forløb ude i institutionen.

 

Gruppe 9: Ida Grønvaldt, Israa Alasady, Jannie Sneholt & Sofie Wiese – CPE16o-KU12v

 

Ringsted, S. (2008). Arne Trageton – den rum- og formskabende udvikling. I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 205-217). København: Hans Reitzels Forlag.

Ringsted, S. (2008). Kreativitet. I S. Ringsted, & J. Froda, Plant et værksted (s. 116-133). København: Hans Reitzels Forlag.
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V