Et løb med 50 opgaver som skal løses i hold og vurderes af en kontrollør. Hvilken post holdet får tildelt bliver afgjort ved hjælp af 1 terning. Posterne er placeret rundt på campus og det hold der når post nr. 50 først har vundet legen

Målgruppe: Mellemtrin

Materialer: Spørgsmål + svarmuligheder, terning, tape og stort område

Tidsramme: 15-60 min.

 

 • Vi vil forsøge at støtte op om folkeskolens krav om 45 min. bevægelse i skoletiden, for at understøtte deltagernes læring og sundhed.Legen kan tilpasses og bruges i UU timerne, hvor den kan få et fagligt perspektiv. Legen lægger også op til at deltagerne kan arbejde induktivt og indgå i et læringfællesskab.
 • Læring:
  Ved praksis læring optager hjernen 75%, hvorimod ved tavle undervisning, optager hjernen 5%.

  For at opnå 90 % læring kan eleverne være medskabende og formidle aktiviteten til hinanden på deres egen måde.

 • Pædagogiske bagdøre:*
  Hvis holdet ikke løser opgaven kan holdet risikere at ende på samme post igen, ved dette tilfælde giver kontrolløren +1, så holdet kommer på en ny post.*
  Hvis der er en på holdet som ikke har lyst til eller kan løbe med rundt, kan denne person få kontrollørrollen.

  Ved at benytte en didaktisk model såsom; Hiim & Hippes, Smttemodellen eller Aktivitetshjulet, er der mulighed for at justere på aktiviteten. Disse tiltag kan være afgørende for aktivitetens flow og elevernes læringsudbytte.

 • Hvorfor er fysisk aktivitet vigtig?
  – Bedre helbred
  – Bedre mental sundhed
  – Bedre indlæring
  – Udvikle sociale kompetencer
  – M.m.
 • Induktiv læring:
  Opgaverne i legen lægger op til at deltagerne skal bruge deres kognitive kompetencer, da der i nogle af opgaverne ikke kun findes ét rigtigt svar.
 • Læringsfællesskab:
  Med henblik på alle børns trivsel, læring og udvikling, er det vigtigt at have fokus på fællesskabet, da børns relationer til hinanden er betydningsfulde, for en positiv udvikling. Den undervisning og aktiviteter de voksne sætter i værk i skolen sker i et læringsfællesskab, og det er i dette fællesskab eleverne lærer af hinanden og de voksne.

  Hold: SB11                                                                                                                                        20-09-2017

  Jarl Werum, Lasse Holm, Kevin Corell & Trine Søfren

CPE15o-SB11