Annoncetekst – KulturChok

Gennem Social innovation og entreprenørskab er KulturChok blevet bevidst om mulighederne hvorpå man igangsætter og konstruerer koncepter, med særligt fokus på det “Sociale” aspekt i entreprenør og innovations verdenen, altså arbejdet med mennesker. Ydermere har der været en konstant underliggende læring, i at kunne forholde sig innovativ i sin tankeproces, qua vores pædagogiske praksis.

Kulturchok tilbyder et sanseligt og æstetisk møde med kulturen i trygge rammer, hvor visse elementer i formidlingsprocessen, vil facilitere et provokerende grænsesøgende æstetisk møde med kulturen i 7-10 åriges børnehøjde.

Projektets hensigt kommer til udtryk via. den egentlige lovgivning på skole/fritidsområdet, der beskæftiger sig med vigtigheden i at præsentere børn for kulturelle tilbud.

KulturChok opstod oprindeligt med idéen at “Præsentere børn og unge for ny kultur”, og var således i en prejekt fase, der førte til divergent tænkning. Den divergente tænkning af kulturChok åbnede herefter op for nye muligheder, med nye koncepter, der alle senere i den konvergente fase førte til den nuværende konceptforståelse; “KulturChok giver børn et større kendskab til kultur gennem sanselige, grænsesøgende og chokerende aktiviteter”. Igennem indledende faser for projektet, var en afgrænsning af den egentlige kulturforståelse et centralt og næsten paradoksalt omdrejningspunkt – for hvem kan egentligt definere hvad relevant kultur er?

Af den grund, har vi konstrueret vores egen kulturforståelse: “KulturChoks kulturforståelse er at historie danner rammerne for kultur, og at formidlingen af kultur således skal ske med historien.”. KulturChok benytter Mulighedsspiralen i sin procesudvikling.

Vi i KulturChok finder at være blevet pædagogisk fagligt styrket gennem valgforløbet; Social innovation og entreprenørskab, til vores fremtidige pædagogiske virke.

pucf17-se01Gruppe 5:
Wenmin Ye
Jon Skov Swineburg
Jens Erik Rolighed Larsen
pucf17-se01
pucf17-se01