EsbjergAfro!?!

Studiegruppe SF4 – Annemette, Katrine & Mads

 

 

EsbjergAfro er en musikalsk øvelse, som tager udgangspunkt i den afrikanske musikkultur og -tradition. EsbjergAfro er således en øvelse bestående af en masse sang, rytme og bevægelse. Esbjerg-elementet opstår, da teksten vi synger, er dansk og handler om fisk.
Alle kan deltage i øvelsen, hvor målet kan variere alt efter hvad for en brugergruppe man arbejder med. Øvelsen kan også formes efter hvilket resultat, der sigtes efter at opnå.

Man har fx mulighed for at arbejde motorisk med kroppen, idet hele kroppen og stemmen arbejder samtidigt. Vi arbejder med det fælles tredje med sangen og dansen som medie, hvor udfordringen, at få det hele til at spille sammen, bliver opgaven. Når vi i øvelsen arbejder med rytme og timing, udfordres vi kognitive, fordi rytme og timing i musik i høj grad er begreber som teoretisk tænkes og forstås matematisk, men lagres og læres kropsligt. Heri ligger også et didaktisk argument for at beskæftige sig med musikalske øvelser, som fx EsbjergAfro, da vores evne til at koncentrere os og samarbejde øges, da netop disse elementer er kernen i enhver form for musikalsk sammenspil.

Udover at arbejde med sig selv, og fællesskabet i EsbjergAfro øvelsen, vil man på sigt have mulighed for at arbejde med kulturforskelle. Heri ser vi en mulighed for at arbejde med dannelse og identitetsforståelse, igen med musik som medie. Man ville kunne bruge øvelsen som katalysator, til at tale om andre kulturforskelle, både på samfundsniveau, i et historisk perspektiv og i forståelse af både norm og subkulturel både nationalt og i resten af verden.

 

EsbjergAfro  

Selve øvelsen består som sagt af tre elementer som er; sang, dans og rytme. Teksten er kort og nem. Det gør at vi ikke, når vi har lært den, behøver at koncentrere os så meget om den del, og kan lægge fokus på de to andre dele. Teksten er som følger;

Er det kun det, er det kun det,
Er det kun det, og det er det,

Er det kun det, er det kun det, er det kun det,

Er det kun det, og det er det

Tun og makral, uden hal(e), uden hoved
I lag i lag,
Eh eh eh eh eh eh
Er det kun det

Hertil kommer en række forskellige bevægelser som laves samtidig med sangen. Bevægelserne varierer i sværhedsgrad, alt efter hvor svært de enkelte deltagere har det. Plus det er sjovt at se på og lave med hinanden.

Endeligt er der nogen som skal spille nogle forskellige rytmer på trommer og andre instrumenter. Det udfordrer vores ører, og vi tvinges herigennem til at skærpe vores koncentration. Trommerne er også en stor del af den afrikanske musikkulturs dna.

puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m
puce17-ku02m