Vi er fra valgfaget kulturmøder og interkulturelitet.

vi er fra 2 forskellige specialiseringer, 2 fra dagtilbud og 2 fra skole fritid. vi har set det som relevant at undersøge kulturmøder blandt etniske danske og 2. etniske danske unge

 

Vi har i september måned været på feltarbejde i en klub på nørrebro, på Blågårdsplads.

her har vi blandt andet undersøgt hvor stor en indflydelse kulturen har på de unges liv ig hvor meget det fylder i deres hverdag.

Vores samlet empiri har vi indsamlet ved hjælp af interviewe pædagogerne samt de unge i klubben

herigennem fik vi et indblik i hvordan pædagogerne arbejder med kulturmøde i klubben og hvordan de understøtter kulturmøde i hverdagen.

Da et af vores interview spørgsmål var, hvordan pædagogerne arbejder med kulturmøder og kulturel diversitet i klubben fik vi at vide at begrebet kultur, er noget pædagogerne i klubben prøver at undgå at snakke om, eller prøver at italesætte begrebet kultur så lidt som muligt.

Flere af de unge gav udtryk for at pædagogerne ikke snakker kultur med børnene i klubben selvom mange af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk.

 

Vi fik indtryk af at pædagogerne ikke forstod de problematikker de unge gik rundt med.

derfor valgte vi en aktivitet som har til formål at understøtte kulturel diversitet og kulturmøder i klubben.

 

I forlængelse med vores valgforløb har vi valgt at udføre en aktivitet som vi tænkte kunne nedbryde fordomme og de forforståelser de unge havde om hinanden og andres kulturer.

 

De unge kom op en af gangen og træk et kort med en tradition eller højtid på. Derefter skulle de individuelt beskrive/tegne det de havde trukket. Efterfølgende blev de delt op i grupper alt efter hvad der havde trukket, hvor de skulle sammenligne deres svar. Til sidst skulle de i plenum fortælle hvad de havde af ligheder og uligheder mellem deres svar.

Målet med aktiviteten er, at børnene får en forståelse for andres traditioner og kulturelle forskelle, som kan give dem åbenhed og viden om andre kulturer, men også om indsigt i egen kultur og baggrund.

Baraah, Hazal, Fatima og Frederik

 

puce17-ki02
puce17-ki02
puce17-ki02
puce17-ki02
puce17-ki02
puce17-ki02
puce17-ki02