På profilholdet social entrapanørskab og innovation, bliver vi udfordret i at tænke ud af boksen.

Vi arbejder med at udfordre vores forforståelse af hvad en pædagog er, og de rammer en pædagog arbejder indenfor. For at få forståelse for hvor i samfundet og i hvilket omfang, sociale entreprenørskaber kan bidrage til nye velfærdsløsninger, har vi haft et særligt fokus på, hvordan man undersøger lokalmiljøer.

Gennem vores undersøgelser i byen, og oplæg om forskellige sociale entreprenørskaber og gennem øvelser med metoder til at innovere nye ideer, er vi blevet inspireret til at skabe vores egne projekter.

Gennem deduktive og konvektive processer, forskellige innovative modeller samt løbende, foranderlige beskrivelser og pitches for holdet, og sociale entrapenøre ude i byen, er vi nu ved at være nået til et sted hvor vores projekter er ved at tage form. Vi har lært at man skal have is i maven og trust the process.

Projekt Domen

Vi har i vores gruppe arbejdet med
ideén om anvendelse af en Dome, som et nyt og spændende sted for socialt arbejde.

Vi har besluttet os for bygge på værdierne: Anerkendelse, respekt, Tillid, (lige)værdighed, mangfoldighed og ansvar. Vores vision er at skabe rammerne for et kvindefællesskab, hvor lysten til at arbejde, skabe værdi for andre og i eget liv, er drivkraften. Domen er et inspirations- og aktivitetscenter, hvor pædagoger faciliterer samskabelsespocesser i og uden for Domen med det omkringliggende lokalmiljø.

Vi ønsker med projektet at kvinder, der er kommet til Danmark får mulighed for at skabe nye rammer for deres liv i samspil med andre kvinder i samme situation. Vi vil planlægge workshops med empowerment tilgang, hvor kvinderne gives magten til at definere deres egen udvikling og proces.

Profilhold i social innovation og entreprenørskab – PUCE18-se01

Signe, Astrid, Katjanna og Kathrine
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01