Vi har valgt at fokusere vores valgfag på at kreere en podcast med emner der skaber debat og som har til formål at aftabuisere pædagogiske opgaver og problemstillinger vi i det daglige kan støde på, dette har vi gjort i samarbejde med vores partner Curriculy.
Curriculy er en digital og gratis tjeneste (app), der hjælper universitetsstuderende med at lære og forstå pensum bedre. Dette sker via letforståelige og supplerende pensumpodcasts, der er skåret ind til benet med en længde på ca. 10-15 minutter. Med andre ord, så kan du høre dit pensum og på den måde spare tonsvis af tid”

Curriculy opstod, da to studerende sad på deres bachelor studie og snakkede om hvor fedt det kunne være, hvis der fandtes lektielæsning værktøj. 

 

Grundlaget for valget af podcast indholdet, kom da vi sad og snakkede om problematikker i det pædagogiske arbejde og ting vi har set igennem vores studiejobs, her er vi ofte stødt på etiske problemstillinger, der har været svære at løse. Særligt har vi oplevet, at når det kommer til det seksuelle aspekt af det pædagogiske arbejde, kan der opstå konflikter og man ender som pædagog med at stå imellem sin personlige og professionelle etiske holdning.
Som mennesker vil vi i vores arbejde altid have vores personlige erfaringer og præferencer med og ud fra dette handler vi efter hvad vi selv mener er rigtigt eller forkert. Dette sætter begrænsninger for hvordan vi bedst muligt kan anerkende vores borgeres seksuelle behov og derfor mener vi, at det er vigtigt at sætte fokus på et emne der i hverdagen kan skille vandene. Derfor er det en nødvendighed at vi bliver bevidste omkring vores egne værdier, grænser og normer, for at kunne arbejde professionelt med andres seksualitet og det vil en podcast som vores være behjælpelig med. 


For at kunne skabe indhold til vores podcast har vi bl.a. benyttet os af metoden kvalitativt interview, hvor vi har interviewet en seksualvejleder og socialpædagog, der har gjort seksualitet blandt borgere med udviklingshæmning til sin mærkesag og derudover har vi interviewet en ung mand bosat på et bosted, der ønskede at dele sin oplevelse af at skulle udleve sin seksualitet, selvom man bor på et bosted. 

 

Verdensmål nr. 3 skriver bl.a. således: Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer.

 

I udviklingen af vores podcast, er vi i samarbejde med en seksualvejleder/socialpædagog, en jurist, en ung borger bosat på et bosted og andre pædagogstuderende, kommet frem til at vi på de danske bosteder stadig har lang vej endnu, før at vi er i mål med verdensmål nr. 3l, når det kommer til at give vores borgere en fyldestgørende oplevelse af at udleve deres seksualitet, men forhåbentlig er vi der inden 2030, hvis vi i fællesskab sætter fokus på dette tabuiserede emne. 

Undervejs har vi haft en del succesoplevelser, vi har fået god respons fra medstuderende, vores testpersoner der har lyttet til vores podcast og fra vores faglige panel. De har alle sammen været positivt indstillet over for vores projekt og ideskabelse. Vores proces til det færdige resultat har været lang og undervejs er vi stødt på en del problematikker, men fordi vi ret hurtigt fik skabt et godt netværk, der stod til rådighed med de midler vi skulle bruge, har processen samtidig været lærerig og god og vi har lært at gøre brug af det netværk vi i forvejen kendte og gøre brug af deres ressourcer.
Vi har igennem denne læringsproces også fundet frem til egne styrker og svagheder, når det kommer til at iværksætte og være innovative og vi har derfor måtte uddelegere nogle af arbejdsopgaverne imellem os, således vi kunne udnytte vores stærke sider, på bedst mulig vis.
puce18-se02
puce18-se02