Specialisering: Social- og special
Valghold: Natur og udeliv
Målgruppe: 6+ år

Danmark er fyldt med invasive arter, men kan vi bruge dem til noget og i så fald hvad? Det har vi valgt at reflektere over til seminariedagen, for at skabe dialog omkring naturen, og hvordan vi kan bruge den i forbindelse med madlavning. 

Når vi snakker om invasive arter, er der nogle arter som vi aktivt vælger at importere såsom erantis. Der er også invasive arter som kommer til Danmark ved et uheld f.eks med store tankskibe, der fylder deres ballast med vand og dermed medbringer forskellige arter. 

På valgfaget natur og udeliv er vi gentagne gange blevet introduceret til madlavning med naturen og derfor vil vi gerne gå i dybden med madlavning med invasive arter. Invasive arter er ofte udskældt, da vi gerne vil passe på vores oprindelige natur. Vi har netop valgt at fokusere på invasive arter, da vi gerne vil gøre deltagerne opmærksomme på at disse arter rent faktisk kan være gavnlige. I denne forbindelse kan man downloade en gratis bog på miljøstyrelsens hjemmeside, som har en masse opskrifter med invasive arter. 

Begrundelse for aktivitet:

Vi har valgt at lave et undersøgelses værksted, for at give deltagerne en større forståelse af naturen, og hvad en invasiv art er. I den forbindelse inddrager vi f.eks kutlingen, som er en fisk og hyben planten. Disse arter er udvalgt, da de giver et indblik i naturen, og hvordan vi kan bruge dem på en bæredygtig måde blandt andet ved at spise dem.

Vi inddrager arterne fysisk ved at have dem stående fremme, så det giver anledning til, at deltagerne selv kan danne sig erfaringer og få sanserne stimuleret. Samtidig bliver det også m

ere håndgribeligt for deltagerne, selv at kunne bestemme, hvad de har lyst til.
I forbindelse med denne aktivitet kan man lave forløb såsom fra jord til bord, som kan justeres efter målgruppens kompetenceniveau. 

Hvad sker der i aktiviteten/processen/tiltaget

  • Introduktion hvor der fortælles om hvad en invasiv art er.
  • Deltagerne inddeles i grupper (gerne 3-4 personer). 
  • Der bliver stillet udstillingsborde frem, hvor der på hvert bord ligger en art. Et bord med kutlinger, et bord med hyben, et bor med snegle osv. 
  • Hver gruppe får et par minutter ved hvert udstillingsbord til at fordybe sig i den art der er placeret på udstillingsbordet.
  • Her vil de også være muligt at smage på de forskellige arter.
  • Når tiden er gået, roteres grupperne så de kommer gennem hvert udstillingsbord. 
  • Afslutningsvis reflekteres der i plenum om hvilke oplevelser deltagerne har opnået gennem aktiviteten. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser 

SMTTE – Model 

Sammenhæng: Vi vil gerne gøre brugeren bevidste om hvor maden kommer fra, og sørge for at der bliver skabt nye oplevelser. 

Mål: Målene er beskrevet oppe i indledningen. 

Tiltag: For at starte aktiviteten skal personalegruppen drøfte ideen, og efterfølgende skal ideen tages op med brugeren da det er et tilbud. Hvis ideen bliver taget godt i mod vil man med fordel kunne lave et piktogram alt efter brugerens behov da dette er med til at skabe forudsigelighed og kontekst. Der skal også være en som sørge for at undersøge områder og sørge for at der er grej til det. Forløbet skal være sjovt og spændende, da dette skaber aktiv deltagelse for brugeren. Forløbet lægger sig op af forskellige pædagogiske teorier heriblandt inklusionstankegangen, det fælles tredje og forskellige naturpædagogiske tiltag.

Tegn: Brugeren deltager aktivt og er nysgerrige. At man vil kunne se tegn på nye relationer gennem brugen af det fælles tredje.At der bliver smagt på det medbragte. At folk kan fastholde fokus og være i flow. Engagement. 

Evaluering: Evaluering løbende ske under processen og via opsamling af spørgsmål efterfølgende, her kan vi finde ud af om deltagerne har opnået ny viden omkring invasive arter og dermed en bredere forståelse for naturen.

Gruppe 8: Emma, Line, Nikolaj, Sofie K. & Sofie D.
puce19-nu02
puce19-nu02
puce19-nu02
puce19-nu02