Hvorfor arbejde med bål, og hvad er sammenhængen til pædagogisk praksis? Det er det vi gerne vil sætte lidt fokus på, da vi mener at det er en god ude aktivitet, som kan laves i samarbejde med de fleste målgrupper. 


Billede: Privat 

Mål og rammer 

I denne sammenhæng, har vi valgt at sætte fokus på 2. klasse og op efter, da vi mener, at de vil få mere ud af det, end f.eks. børnehavebørn. Målet med vores aktivitet er, at lære børnene om bål, bål-typer, forskellige træsorter og hvordan man også kan bruge naturen. Børnenes sanser udfordres på forskellig vis i denne aktivitet. Inddrager man børnene i alle processer, bliver de udfordret når der skal kløves brænde, snittes spåner, opbygning af bålet og optænding. Samtidig vil røgen fra bålet og lugten derfra, også udfordre nogle børn mere end andre, hvilket kan være med til, at de overskrider nogle grænser.  

Bålet bruges først og fremmest som samlingssted, der giver mulighed for samtaler, fordybelse og socialt samvær. Da der altid skal være en til stede til at holde øje med ilden, giver det en tryghed og forventning og hygge, når der er gang i bålet på legepladsen eller bålhuset. For pædagogen er der desuden mange muligheder for at gøre bålet til et pædagogisk projekt (Ejbye-Ernst & Stokholm, 2015, s. 152).” skriver Niels Ejbye-Ernst og Dorte Stokholm i bogen Natur og udeliv. Dette citat mener vi, er et godt eksempel på, hvad bålet kan. Det er med til at skabe sammenhold, inklusion og fællesskab i børneflokken, og er noget alle kan deltage i på det niveau de kan og vil.  

Aktiviteter med bål er også en aktivitet, hvor alle deltagende kan få en følelse af at være lige. Det er ikke kønsopdelt og alle kan derfor deltage på lige fod med hinanden. Dette er med til, at vi synes det er en god og inddragende aktivitet.  

I vores aktivitet mener vi ikke, at der nødvendigvis er et maks. antal på deltagere, dog mener vi, af sikkerhedsmæssige årsager, at der bør være 1 voksen pr. 8-10 børn alt efter hvor gamle de er. Det er vigtigt, at der er en voksen/pædagog, som har overblik og styr på bålreglerne, og dermed sørger for, at de forskellige bålregler overholdes.  

De fysiske rammer er i denne sammenhæng vigtige. Det mest optimale er at have et bål-hus eller en bålplads. Dette er primært for at kunne holde mest muligt styr på ilden og samtidig have en klar og tydelig afmærkning af hvor man må lave bål henne. Materialemæssigt, behøver man ikke det helt store – alt efter hvad man ønsker af aktiviteten. Så længe der er noget brandbart til stede og noget at tænde med, kan man lave et bål. Ønsker man at lave mad over bål, snobrød eller andet, kræver det selvfølgelig lidt flere materialer.  

Selve aktiviteten: 

I udarbejdelse af aktiviteten starter vi med at forventningsafstemme, om der blot skal laves bål, eller om tanken er, at vi vil bruge det til f.eks. mad og/eller snobrød. Herefter finder vi de nødvendige materialer frem; brænde, optænding, økser, dolke, tænd-stål og eventuelle materialer til madlavning. Herefter er det vigtigt at finde et bål-sted eller en bål-hytte, som kan bruges til aktiviteten.   

Vi vil, inden selve bålet skal tændes, tale med børnegruppen om de forskellige bålregler, bål-typer, træsorter, hvordan vi hugger brænde og hvad vi kan bruge bålet til. Vi vil have fokus på at målrette det til den enkelte børnegruppe, og inddrage dem i formidlingen, så de føler sig inkluderet og set. Herefter vil vi dele børnene op i mindre grupper, hvorpå de skal sørge for brænde, optænding og opbygning af bål, med hjælpe fra en voksen i hver gruppe. Dette gør vi, for at alle børnene kan være deltagende og de kan få lov at overskride nogle grænser. Samtidig er det også med fokus på sikkerheden, at de deles i mindre grupper, og der kan gå en voksen til hver gruppe, da det for den voksne giver et bedre overblik.  

Undervejs vil vi tale med børnene om, hvad vi kan bruge bålet til, hvorfor det er godt at vi har bygget det op som vi har og eventuelle fordele ved, at have lavet en anden bål-type.  

 

Litteratur:
Ejbye-Ernst, N. & Stokholm, D. (2015). Natur og udeliv, Uderummet i pædagogisk praksis. Viborg: Systime profession. 

 

Hold: PUCF20-NU02
Line Harpsøe Christoffersen
Naja Møller Kalstrup
Stephan Ian Gil
Tobias Ethelberg Christensen 
pucf20-nu02