Vi har på modul H og I arbejdet med Kulturmøde og interkulturalitet indenfor dagtilbud.
På baggrund af modulopgave H, hvor vi beskæftigede os med forældresamarbejde med forældre, der har anden etnicitet end dansk, interviewede vi en pædagog, der arbejder i en børnehavegruppe i en institution på Nørrebro, hvor omkring 50% af børnene har en anden etnicitet end dansk.

Pædagogen fortalte at personalet møder og behandler alle børn og deres forældre ens uanset kulturel baggrund og etnicitet, hvilket vores observationsøvelse også bekræftede.

Vi reflekterede efterfølgende over, hvorfor det kun var danske traditioner og højtider, der blev fejret i institutionen. Dette gav os inspirationen til at fremstille en årskalender, hvor forskellige religiøse og kulturelle højtider og traditioner er markeret med tegninger, der symboliserer den pågældende højtid/tradition.

Til hver højtid/tradition er der skrevet en kort børnevenlig tekst, som pædagogen læser højt. Ikke kun de religiøse traditioner er markeret, men også andre mærkedage som er relevante for børnenes dagligdag. Eksempelvis 1. April, Fastelavn, Halloween og Arbejdernes Kampdag.

Intentionen med vores årskalender er at bidrage til at skabe et multikulturelt pædagogisk miljø, der afspejler samfundsstrukturen og institutionens børn og deres forældre. Vi ønsker at alle forældre, uanset baggrund og etnicitet, vil føle sig mødt i institutionen, og at de når de ser på årskalenderen, vil opleve at institutionen også er deres rum, hvor deres traditioner bliver set. De små kort vil også være med til at skabe en større viden hos det pædagogiske personale, og på den måde skabe en større viden om hele børnegruppens baggrund.

Vores intention med at udarbejde års-kalenderen et at understøtte børnenes nysgerrighed i forhold til kulturdiversitet og danne grobund for dialog omkring hvad de forskellige tegninger betyder og udveksling af oplevelser, på baggrund af børnenes forskellige kulturelle baggrunde.

Vores årskalender bygger på en kulturforståelse der tager udgangspunkt i det komplekse kulturbegreb, der beskriver kultur som viden, normer og værdier, som mennesker forhandler med hinanden indenfor forskellige sociale fællesskaber.

Til seminardagen, vil vi fremvise årskalenderen. Vi håber at I vil tænke over hvilke traditioner der er vigtige for netop jer, måske vi har glemt noget?

Udarbejdet af:
Pia Kock 202164068
Berican Kurt Kaya 102154534
Mikkel Brinck Pedersen 202164206
Julie Weinreich Olsen 202163542

CPE16o-KI12

CPE16o-KI12