Et af de seks læreplanstemaer hedder ”Natur og naturfænomener”. For at opnå at børnene får tid og rum til at opleve naturen, har vi valgt en aktivitet hvor børnene igennem årstiderne får kendskab til naturen og mulighed for at udtrykke sig igennem naturen.

Aktivitet:

Vi har i vores valgmodul, kulturprojekter og kulturelt iværksætteri – pædagogen på tur, blevet introduceret til begrebet transfer. Dette begreb beskriver vigtigheden i, at man bearbejder en proces før, under og efter.

Målgruppen for aktiviteten er en børnehavegruppe 3-6 år. Vi vil lave et forløb, som strækker sig over 1 år. 4 temauger á 3 dages varighed. Disse temaer er årstidsbestemt, forår, sommer, efterår og vinter, for at vise naturens mange farver. I disse uger skal børnene udtrykke sig æstetisk via landart og til sidst fortælle en historie ud fra det udtryk de har lavet.

Et forløb kunne se således ud:

  • Tirsdag: introduktion til landart. Tale om hvad de tror det er, har børnene prøvet det før, fortælle at det kun er fantasien der sætter grænser. Pædagogen viser eksempler på landart.
  • Onsdag: tur til f.eks. skoven, stranden. Børnene skaber deres landart. Pædagogen tager et billede af børnenes landart.
  • Torsdag: Billederne printes og i samarbejde med børnene limes det fast på en planche. Herefter viser pædagogen det landart han/hun lavede og fortæller børnene den korte beskrivelse eller historie han/hun har lavet til billedet. Det samme skal børnene nu gøre med deres landart.

 

Didaktiske overvejelser:

Vores mål for denne aktivitet er, at børnene udvikler kompetencer så de kender forskellene mellem de 4 årstider, kendskab til naturen, de forskellige vejrfænomener og at kunne udtrykke sig kreativt ved hjælp af naturmaterialer.

Vi vil evaluere ud fra Michael Marchers evalueringsmæssige fokuspunkter kommunikation og social og personlig udvikling.

Vi har valgt disse to evalueringsformer da børnene igennem udtrykket kommunikerer med hinanden, har fokus på de sociale relationer og personlig udvikling. Børnene skal evaluere på aktiviteten i fællesskab med pædagogen, da det giver pædagogen indblik i hvad der har interesseret børnene mest og hvordan forløbet eventuelt kunne udvikles til næste gang børnene skal ud og lave landart.

Vi vil evaluere efter hver uge i forløbet og til sidst efter 1 år, hvor vi har været alle forløb igennem, vil vi lave en opfølgning over hele året.

 

Gruppe: Alberte, Cecilie, Georgina og Nynne

 

 

Citerede værker

Austring D., B., & Sørensen, M. (2006). Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser . København: Hans Reitzels Forlag.

Sehested, C. (2009). Pædagogens grundbog om børnelitteratur. København: Høst og Søn.

Wahlgren, B., & Aakrog, V. (2012). Tre forhold der fremmer transfer. I B. Wahlgren, & V. Aakrog, Transfer (s. 116-139). Århus: Århus universitets forhold.

 

CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12
CPF16o-KK12