”… Uden kunst, poesi, drømme og fantasier var verden uden sjæl og livet uden stemme… ”
(Ringsted, 2008, s. 22)

Vi har i vores gruppe valgt at arbejde med æstetiske læreprocesser i materialet beton. Målgruppen er brugere med nedsat funktionsevne. Aktiviteten kan dog tilpasses alle specialiseringer.

Målet med aktiviteten er at fremstille en skål, modelleret over en oppustet ballon, hvorefter det er muligt at farvelægge skålen.

Da vores brugergruppe ikke tidligere har haft erfaringer med dette materiale, vælger vi at pynte værkstedslokalet op med billeder af mønstre, samt vores egne produkter. I forbindelse med dette, er det vores tanke at vi har forberedt et par “opvarmningsøvelser”, i form af skitsetegninger. Dette til inspiration, samt for at starte en impuls op hos brugerne, der kan arbejdes videre på.

Fremgangsmåde

Processen startes med at blande betonen med vand, til det ligner grød. Ønsker man at betonen skal have en farve (pigmentfarve), blandes denne i det tørre beton, hvorefter vand tilføjes.

Nu vælges formen. I vores tilfælde har vi valgt at starte ud med en oppustet ballon, som vi beklædte med beton. Vi placerede den beton beklædte ballon på en holder, og lod den stå til tørre i minimum et døgn.

Når betonen er tør, prikkes der hul i ballonen. Ballonen tages ud, hvorefter man kan dekorere skålen som man ønsker.

Afrunding

Æstetisk virksomhed er en uvurderlig del af det at være menneske, og rummer en helt særlig læringsmåde. Denne læringsmåde giver os en unik mulighed for at udvikle viden om såvel os selv, som verden omkring os. Æstetikken er vores indre fristed, det sted hvor vi frit kan udtrykke os, bearbejde og dele vores oplevelser på en værdifuld måde. Som Malcolm Ross beskriver, er det en nødvendighed, at den enkelte skal have mulighed for at kunne udtrykke sig gennem den indre verden, gennem det æstetiske (Austring & Sørensen, Æstetiske læreprocesser i psykologisk kontekst, 2006, s. 115). Vigtigheden af den æstetiske virksomhed kan ikke understrege nok, hvorfor de æstetiske fag- og udtryksformer skal og bør prioriteres højt.

 

Anna Stina Schack
Bibi Rahimi
Jeanne Larsen
CPE15o-KU13V

CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V
CPE15o-KU13V