Opgave til seminardag:

Et æstetisk akvarie

 

Med udspring i min portefolieopgave der omhandlede klippe klistrer fisk – arbejder jeg her videre med projektet i en mere fokuseret retning. Brugerne skal lave ”laminat fisk” dette opnås ved at tegne et havdyr efter eget valg på et stykke laminatpapir herefter skal de dekorere deres kreation med farvede stykker karton som de selv skal klippe ud – dette skal fungere som skæl. Til sidst bliver tegningen lamineret og kan hænges i et vindue (akvariet)

Målet med selve aktiviteten er at brugerne kreerer et æstetisk produkt der kan bruges som udsmykning, og samtidig opnår en fordybelses tilstand under aktivitetens forløb. Det er også vigtigt at brugeren har det sjovt og at arbejdet er lystbetonet.

Aktivisten bliver udført i et stille rum hvor brugerne kan arbejde i fred uden distraheringer udefra. Til selve aktiviteten skal der bruges en laminatmaskine og papir samt farvet karton, sakse og tuscher.

Aktivitetens målgruppe er børn i alderen 3 – 6 år. De kan lave aktiviteten i grupper af 4 til 8 børn.

 

Aktiviteten tager udgangspunkt i Anne Kirketerps ideer om craft-psykologi.

Anne Kirketerp fremhæver de sundhedsfremmende effekter af at engagere sig i håndarbejde og håndværk, som både forbedrer mental og fysisk sundhed. Ved at bruge laminatpapir og farvet karton til at skabe individuelt designede havdyr, får brugerne mulighed for at udvikle deres finmotoriske færdigheder og kreativitet. Denne type aktivitet understøtter også børnenes mentale udvikling, da de skal tænke kreativt og planlægge, hvordan deres skæl bedst kan udformes og placeres for at skabe en overbevisende visuel effekt.

Aktiviteten sætter fokus på vigtigheden af selvudtryk gennem craft-aktiviteter. Ved at lade brugerne vælge, hvilket havdyr de vil tegne, og hvordan de vil dekorere det, fremmes en stærk følelse af individuel kreativitet og selvbestemmelse. Denne selvstyrende tilgang er essentiel for at øge brugernes selvværd og følelse af autonomi, som er vigtige psykologiske aspekter i craft-psykologi.

Ved at arbejde i et fællesrum, hvor brugerne kan se hinandens arbejde og dele materialer, fremmes også sociale interaktioner og fællesskab, som Kirketerp anser for væsentlige for trivsel. Denne form for gruppeaktivitet kan reducere følelser af isolation og styrke bånd mellem brugerne, hvilket er specielt vigtigt i pædagogiske indstillinger.

 

Når de færdige laminatfisk lamineres og hænges op til visning, kan dette give brugerne en stærk følelse af stolthed over deres arbejde. Dette kan være med til at øget velvære, livsglæde og en følelse af at være nyttig. At se deres egne værker udstillet kan styrke disse følelser, hvilket yderligere bekræfter de terapeutiske fordele ved craft-aktiviteter.

 

Disse elementer kan alle dokumenteres og evalueres gennem SMITTE-modellen for at sikre, at aktiviteten ikke blot er sjov og kreativ, men også pædagogisk værdifuld, og at den støtter brugernes udvikling på flere niveauer.

 

 

 

William Thrue Schou.

 
pucf21-ku05v