Workshop “Hvem er jeg i Ungehuset

I forbindelse med vores feltarbejde i modul H, var vi ude ved Ungehuset CPH der hører under Center Nørrebro som er en del af socialpsykiatrien, for at indsamle empiri. Ungehuset er et aktivitets – og samværstilbud (ud fra serviceloven §104) for psykisk sårbare mellem 18-30 år.De bestræber sig på at skabe rammerne for tryghed og udvikling med fokus på menneskers ressourcer, netværk, ansvar og medborgerskab. Ungehuset er et åbent sted for unge til at være sociale med andre ligesindede, samt med mulighed for støtte og vejledning fra ansatte.

 

Vi havde valgt, at arbejde videre med Ungehuset, da det viste sig at være et sted, hvor de psykisk sårbare unge fik lov til at tage ejerskab – og hvor det ikke kun handlede om at være psykisk sårbar, men et sted hvor de rent faktisk fik lov til at være dem selv, og samtidig være med til at skabe en kultur, på deres præmisser.

 

Kulturel intervention:

Ud fra hvad vi oplevede i modul H, har vi valgt at lave en æstetisk Workshop. Workshoppen går ud på, at de unge gennem en æstetisk proces skal udtrykke hvordan de ser sig selv i Ungehuset, og hvad det betyder for brugerne. Vi vil forsøge at skabe et rum gennem maling, hvor det for nogle usigelige kan komme til udtryk visuelt. Derudover håber vi at vi kan være med til at skabe en dialog, hvor fokusset for de unge kommer til at handle om dem som individer, og ikke psykisk sårbare.

 

‘Ungehuskulturen’ ud fra en kontekstuel kulturopfattelse:

Vi har valgt at kigge på de unges ‘sårbarhedskultur’ ud fra en kontekstuel kulturopfattelse, da rammerne og etniciteten er skabt ud fra en diskurs, der er blevet italesat af brugerne og stedet. Ud fra en kontekstuel kulturopfattelse er etnicitet en relation mellem grupper og ikke en egenskab ved gruppen. Kultur og etnicitet er ikke uforanderlig og homogen, men erfaringsrum, hvor mennesker skaber, fortolker og ændrer deres kultur (Schou og Pedersen, 2006).

CPE15o-KI11
CPE15o-KI11