Indledning:

Vi har i musik på modul I blandt andet beskæftiget os med, hvordan man som studerende kan skabe rammer for, udvikle og lede læringsprocesser som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde med musiske og æstetiske udtryksformer. Vores didaktiske overvejelser gik på, at vi ville lede en musikalsk aktivitet som ville igangsætte den kreative og fantasifulde sans hos barnet. Vores formål var at give børnene et sanseligt og æstetisk indtryk igennem brug af forskellige former for musik, og samtidig sætte en reflekterende proces i gang hos børnene.

SMTTE-modellen:

Vi har valgt at udarbejde vores aktivitet ud fra SMTTE-modellen, da denne model er et godt redskab til planlægningen af en didaktisk aktivitet. Man får ved brug af modellen konkretiseret sine mål og man har derfor et tydeligt fokus i sin aktivitet.

Sammenhæng: Vi har i musik på modul I beskæftiget os med æstetiske indtryk og i forbindelse med det, fantasi og kreativitet, og vi ville derfor lave en musikalsk aktivitet, hvor vores forventning er, at børnene vil få et æstetisk indtryk som vil igangsætte en kreativ og fantasifuld tankevirksomhed hos børnene.

Mål: At børnene vil udvikle deres koncentration og evne til at lytte og reflektere, samt gøre brug af deres fantasi og kreativitet, gennem varierede lyde og musik.

Tegn: Tegn på, at børnene får det ud af aktiviteten, som vi ønsker, kan være at børnene er deltagende både i den del, hvor de skal lytte, men også i den del, hvor vi snakker om, hvilke lyde og oplevelser børnene får, når de lytter til musikken. At børnene virker reflekterede og koncentrerede.

Tiltag: Vi valgte 6 børn i alderen 5-6 år i et dagtilbud. Vi gik med børnene ned i udfoldelsessalen i dagtilbuddet, som de kender fra hverdagen, og bad dem lægge sig ned på nogle tynde, blå madrasser. Så satte vi forskellige former for musik på, som for eksempel rock, pop og lyde fra naturen, for at se, hvordan børnene ville reagere på de pågældende numre. Når musikken var slut snakkede vi med børnene om, hvordan det føltes i kroppen, hvilke lyde de kunne høre osv.

Evaluering: Børnene var enormt reflekterede og fantasifulde. Til et af de numre med naturlyde beskrev pigerne at de hørte ”lyde af heste der tramper”, ”fyrværkeri” og ”Zoologisk Have”, på trods af, at det udelukkende var lyde af regn og torden.

 

Caroline Riskjær Jakobsen& Amanda Hansen Gruppe. 2

CPF16o-KU18M
CPF16o-KU18M