Aktive Studerende KP – Center for frivillighed – er en tjenesteydelse for studerende på KP og de organisationer, der udbyder professionsrettet frivilligt arbejde.

Vi overskueliggør et ikke-eksisterende marked på KP, hvor de studerende fra alle uddannelser kan få overblik over udbuddet af pladser til frivilligt arbejde i forskellige organisationer rundt omkring i Danmark. Igennem vores ydelse kan organisationerne få tildelt fagligt kvalificeret frivillig arbejdskraft, hvormed de studerende kan få tilbudt øget praksiserfaring inden for deres uddannelsesområde.

Vi kan som center tilbyde begge parter at skabe broer mellem disse fælles interesser, og udbyde en service, der forbinder de frivillige på KP med de organisationer, som har mangel på frivillig arbejdskraft.

Vi vil med henblik på udbud og efterspørgsel, parre de studerendes uddannelsesretning, kvalifikationer og interesser med organisationernes behov og ønsker. Når den studerende har matchet med en organisation, er vores opgave efterfølgende at skabe en kontakt mellem de to parter.

Vi ønsker at indgå i et forpligtende partnerskab med henholdsvis KP, de studerende og de organisationer der skal benytte sig af de frivillige kræfter, som vi råder over.

 

Social innovation og entreprenørskab

Dette forløb handler om at finde på noget nyt, som har et element af en social indsats. I ordet entreprenørskab ligger der implicit et “ønske” om at iværksætte et givent projekt eller ide.

I undervisningen bliver man introduceret til helt nye begreber, så som induktiv og deduktiv tænkning, samskabelse, partnerskaber mm. som man ellers ikke vil støde på i pædagoguddannelsen.

Det væsentligste i forløbet har været at vi som studerende er blevet provokeret og udfordret til at tænke helt anerledes. Dette har helt bestemt ændret vores tankegang!

 

se01-grp9

Mia Koldby

Lydia Mikkelsen
pucf17-se01