Vi vil i vores aktivitet, tage udgangspunkt i Thomas Mosers model “blomsten”. Blomsten viser sammenhængen mellem krop, bevægelse og læring. I blomstens kerne er kroppen placeret, og ud fra denne er 4 blade, som symboliserer læringsområder som kroppen og bevægelsen har betydning for. Det første blad i blomsten er det sansemotoriske, som tager afsæt i barnets muligheder for at videreudvikle kroppens bevægelsesmuligheder og tilegne sig viden om verden på en kropslig og sanselig måde. Det sociale blad har fokus på de sociale sammenhænge og er et symbol på at kunne begå sig blandt andre, blive accepteret i sociale sammenhænge og at kunne forstå og følge givne normer og værdier. Det emotionelle blad er et symbol på identitetsdannelse, altså måden vi relatere os til andre på og måden vi trives med andre på. Det kognitive blad pointerer at have en bevidst viden om hvordan ens egen krop grundlæggende fungere for at kunne fremme fysisk sundhed (Moser & Herskind:2004).

 

Aktivitetsbeskrivelse:
Rekvisitter
: Trøjer i 3 forskellige farver, fx 2 blå, 2 rød og 1 gul.
Fisken, bjørnen og jægeren, er en fangeleg, som starter med, at man vælger 1-2 fangere som er fisk (blå) i første runde. Det går ud på, at fisken skal fange de andre der er med i aktiviteten. Når de er fanget bytter de trøje/bånd. For at undgå at blive fanget af fisken, skal man finde sammen med en anden og stå front mod front. Dette må man dog kun gøre i 5 sekunder. Når alle i aktiviteten har forstået den, justerer man aktiviteten og putte bjørnen med (rød). Bjørnen er ligesom fisken en fanger. Bjørnen kan fange alle som er alene og dem som står front mod front (beskytter sig fra fisken). For at undgå bjørnen skal man finde sammen 3 og stå med ryggen mod hinanden, den eneste ulempe ved dette er, at fisken nu kan fange gruppen på 3. Den sidste justering i aktiviteten er, at der kommer endnu en fanger på, jægeren (gul).  Jægeren kan fange alle, uanset beskyttelse.

Didaktiske overvejelser

Med udgangspunkt i “blomsten” tager vores aktivitet afsæt i det sociale blad, gennem hele aktiviteten. Aktiviteten kan ikke leges alene og man er afhængig af andre i aktiviteten, man er derfor “tvunget” til at kommunikere og samarbejde, for at undgå at blive fanget eller fange andre. Efter første justering hvor bjørnen kommer ind i aktiviteten, er fokusset stadig på det sociale blad, men det kognitive blad kommer mere i spil. Det handler nu ikke om at være motorisk stærk, men nu om at kunne skelne mellem fisken og bjørnen, at kunne tænke kognitivt og hvordan man kan undgå at blive fanget. Det sidste element i aktiviteten er jægeren, som kan fange alle. Dette gør at vi forbliver i det sociale og det kognitive blad, da man i samarbejde med hinanden kan undgå at blive fanget af fisken og bjørnen, men jægeren kan man ikke beskytte sig imod.

 

 
CPE15o-SB11