Introduktion

Igennem modul H og I har vi arbejdet med medier og digital kultur, samt hvordan dette kan bruges i det pædagogiske arbejde. Vi har i den forbindelse stiftet bekendtskab med nogle forskellige medier, spil samt programmer til brug i praksis. Vi har været ude og afprøve medierne i praksis indenfor social- og specialområdet. Vi besluttede at arbejde med E-Bog på en iPad, hvor mulighederne er mange.

Alder er ingen hindring

Inden for social- og specialområdet har vi en bred målgruppe og derfor også et stort spænd i alder, både den biologiske alder men også den kognitive. Vi har haft æren af at møde en borger, som har psykisk funktionsnedsættelse. I dette tilfælde er borgeren 71 år men kognitivt 4-6 år og har aldrig benyttet en iPad før. Hun elsker at male og tegne og derfor var det oplagt at tage udgangspunkt i hendes interesser.

Pædagogiske overvejelser

Vores pædagogiske overvejelser omkring denne aktivitet, er blandt andet at benytte mediering, hvor vi implementerer elektroniske medier i borgerens hverdag. Vi tager noget fysisk og flytter det over i mediet. E-bogen kan bruges som refleksionsredskab for borgerne, både ved at lave E-bog efter beboerferier, ture, dokumentation af hverdagen eller blot som en aktivitet, som fx her, hvor borgeren har mulighed for at male og tage billeder af sig selv.

At lave en E-bog kan være et redskab for borgeren, hvor hun får lov til at udtrykke sig æstetisk, men også hvor vi i samarbejder om at lave en billedbog for at styrke det relationelle. Det kan også styrke den visuelle og den auditive hukommelse ved at genkalde sig de oplevelser der er nedskrevet i E-bogen. Herefter kan man i samarbejde med borgeren reflektere over de oplevelser man har haft sammen. Alt dette kan sammenfattes som en multimodal fortælling, som er en samling af tekst, billeder, lyd og video. (Brandt, et al., 2015, s. 91)

Fremgangsmåde

Vi har benyttet app’en Story Creator Pro, som er en E-bogs app med få funktioner. Der kan tilføjes tekst, billeder, lyd, klistermærker eller man kan skrive eller tegne med sin finger. Man kan justere sværhedsgraden i E-bogen ved at benytte andre apps som fx Bookcreator eller Little story creator. Det kan bruges til alle aldersgrupper og målgrupper og det er et nemt medie som de fleste kan tilgå.

 

 

 

På seminardagen vil der være mulighed for at stifte bekendskab med hvordan man laver en E-bog.

Udarbejdet af:

Camilla Them Fruergaard

Lars Nielsen

Kathe Meyer Eickstedt15o-MD12

Brandt, E., Petersen, A., Frydenlund, J. A., Johansen, S. L., Karoff, H. S., Kusk, H., & Thestrup, K. (2015). Digital Pædagogik. (E. Brandt, & A. Petersen, Red.) Århus: Systime.

CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12
CPE15o-MD12