Vi har valgt at lave en værkstedsaktivitet med akvarel maling, som vi er blevet inspireret af igennem vores VK-forløb.

Målgruppen er skole/fritid, primært rettet mod indskoling. Dog er det samtidig en aktivitet, der kan tilpasses flere aldersgrupper inden for specialiseringen. Aktiviteten er godt egnet til at være en klasseaktivitet, da deltager mulighederne er store. Derudover er det en aktivitet der ligger op til, at mange kan være med på én gang.
Aktiviteten er sat op så pædagogen starter med en introduktion af materialer der kan/skal anvendes, samt opgave/forløb der skal laves. Dernæst er det børnene selv der individuelt skal i gang med at udforske mulighederne i at skabe æstetiske udtryksformer med akvarel.
Udover det er akvarel ret taknemmeligt at arbejde med, så decideret værksteder eller lign er ikke nødvendige for at udføre aktiviteten. Den kan udføres i klasselokalet, klubben eller lign, det er nemt at rydde op efter og giver derfor børnene gode muligheder i at være frie og kreative da de ikke skal tænke på om de nu spilder eller tegner uden for.

Kigger vi på de fysiske rammer for aktiviteten kræver det:
– Papir (gerne akvarel)
– Akvarel maling
– Vand vand og
– Pensler
– Evt andre remedier som fx pipetter, sugerør, stearinlys, oliekridt og tusser.


Vi vil i aktiviteten præsentere børnene for akvarelmaling, og de tilhørende materialer. Vi vil i aktiviteten starte med en kort introduktion til akvarelmaling, samt hvordan man kan male med det, blande farver og bruge forskellige remedier til at få forskellige udtryk. Derefter får børnene mulighed for selv, at “lege” med materialerne. Her vil børnene se hvordan malingen ændrer sig alt efter hvor meget vand de bruger samt se hvordan farverne kan blandes, samt hvordan det kan skabe forskellige udtryk. Børnene får mulighed for at skabe et værk/maleri, ved hjælp af forskellige remedier såsom pensel, stearinlys og pipetter der alle giver forskellige udtryk. Dette vil give børnene mulighed for at skabe meget forskellige malerier blot ved brug af maling og få remedier og derved få en bedre forståelse af hvordan materialet fungerer. Børnene kan også afprøve forskellen der er ved at male på henholdsvis et vådt papir, eller et tørt papir.


De didaktiske overvejelser vi har gjort i forbindelse med tilrettelæggelse af aktiviteten er, at alle kan være med, uanset deres deltagelses forudsætninger. Altså uanset om man har arbejdet med materialet før, har lidt kendskab til det, eller ved meget, så har alle lige deltagelses muligheder. Da vores aktivitet handler om at skabe en kendskab til materialet, og at lade deltagerne prøve det af og “lege” med det. Aktiviteten har ikke et krav til at man skal skabe et bestemt motiv, og derfor er der ikke nogle der vil falde fra, på baggrund af deres tegne/male evner.

Aktiviteten skal desuden lægge op til at der skabes en æstetisk fordobling, da deltagerne kan kigge på hinandens process og blive inspireret til forskellige måde at bruge materialerne på.

Aktiviteten kan foregå med mange forskellige aldersgrupper, da der netop ikke er et krav til at have forudgående kendskab til materialet. Derfor kan aktiviteten laves med børn i skolealderen, lige fra indskoling helt op til udskoling.

Vi har desuden valgt en aktivitet, der foregå i alle typer lokaler, da vi har valgt et materiale som er nemt at arbejde med og rydde op efter. Derfor er der ikke krav til at aktiviteten skal foregå i et værkstedslokale.

Amalie, Frej, Matilde, Susanne og Valdemar.
puce19-ku05v
puce19-ku05v
puce19-ku05v
puce19-ku05v