Kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde

Vores aktivitet går ud på, at skulle male træer med akvarelfarve (vandfarve), ved brug af sugerør i stedet for en pensel. Der kommes klat akvarelfarve ud på papiret, der pustes på med sugerøret, ved at gøre dette bliver der dannet grene på træet. Derefter sættes blomster eller blade på grenene.

Vi har valgt at vores aktivitet skal henvende sig til en børnehavegruppe fra 3-6 år. Vi har valgt at fokusere på at kunne sætte en impuls i gang hos børnene, ved at vise dem billeder af færdige produkter og evt. video af processen. Når vi vælger at gøre det på denne måde, giver vi børnene mulighed for at skabe nogle indre billeder (indtryk), for derefter at kunne omdanne disse indtryk til udtryk – altså den kreativ æstetiske proces. Derudover har vi også fokus på den legende og eksperimenterende proces, på den måde, at vi maler på en anderledes måde, altså med et sugerør i stedet for med en pensel, som man normalt ville gøre det.
Børnene får ved denne aktivitet en ny sanselig oplevelse, og anvender der ved deres skabende fantasi.

Malcolm Ross har udviklet en æstetisk model, der viser, at legen er omdrejningspunktet for modellen, og siger også, at man ikke kan udtrykke sig kreativt, hvis ikke man kan lege. I midten af modellen er der impulsen, også kaldet ens drivkraft, eller ens lyst til at skabe noget. For at barnet kan udtrykke sig kreativt, er der nødt til at være en lyst til at bearbejde deres indre billeder og de temaer som de bliver præsenteret for. Grunden til at det er vigtigt at arbejde med kreative udtryksformer er, at det giver børnene en anden måde at arbejde med deres følelser og bearbejde deres omverden. Ved at give børnene adgang til kreative udtryksformer, giver det barnet mulighed for at bearbejde alle de indtryk som barnet optager i løbet af deres hverdag. Denne bearbejdning kaldes følelsesintelligensen ifølge Malcolm Ross. Han beskriver det på følgende måde:

“ Følelsesintelligens er en evne til forstå verden ved hjælp af sine følelser/sanser og at varetage sine følelser på en hensigtsmæssig måde.” – beskrivelse af Robert Witkins (Ross 1978)

Hvis man har lyst til at se processen, kan man se denne video.

CPF16o-KU14V
Emilie, Julie, Hakima og Jamila
CPF16o-KU14V
CPF16o-KU14V