Vi har valgt at vores aktivitet skal henvende sig til målgruppen fra 3-6 år 

Vi har etablere en workshop, hvor deltagerne afprøver aktiviteten, hvor de skal bruge fantasien til at skabe et kunstværk ved brug af akvarelmaling og sugerør. 

Mihaly Csikszentmihalyi definerede begrebet flow således: 

“Flow er en mental tilstand i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det vedkommende beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet.”  

Vi vil benytte modellen flow af Mihaly Csikszentmihalyi til at observerer børnenes process igennem aktiviteten samt at kunne forstå deres uddybelser.

Flow modellen er med til at bidrage udfordringer samt krav til børnene, for at opnå flow tilstanden skal børnene gennem 5 stadier. 

 Pædagogerne skal være engageret og støttende, skabe en indre motivation samt give børnene mulighed for at opnå selvstændighed.  

Ved brug af akvarelmaling med sugerør kan børn skabe et kunstværk, og fantasien giver børnene mulighed til at opleve en ny sanselige oplevelse. Ved hjælp af aktiviteten kan børnene udtrykke via at de bruger deres fantasi/ indre billeder. Deres følelsesintelligens evner til at forstå verden kommer til udtryk via deres følelser/sanser.  

Vi har forsøgt at bruge Malcolm Ross model der beskriver de forskellige elementer, der skal være tilstede for at impulsen kan udtrykke sig. Impulsen er i midten af modellen, også kaldet ens drivkraft. Legen er et centralt for æstetisk virksomhed. ifølge Malcolm Ross betyder det at hvis barnet ikke kan lege, kan det heller ikke være kreativt og opleve det som meningsfuldt.  Grunden til det vigtigt at børn leger med kreative udtryksformer er det giver børnene mulighed for at arbejde med deres følelser og indtryk de oplever gennem verden. Aktiviteten er meget inspirerende, sjov, simpel, nemt at engagere sig ind hvilket understøtter fordybelse, indre ro og involvering som gør at det er nemme at opnå flow.

 

 

Hebah & Amina gruppe 2

 

 
puce18-ku05v