Vi har gennem den seneste tid haft valgfaget kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde. Derfor har vi valgt to aktiviteter, hvor vi leder, skaber og udvikler kreative erfarings og læringsprocesser, med henblik på at understøtte og inspirerer de valgte brugere til at arbejde legende og kreativt ud fra social- og specialområdet.  Grundet vi er to grupper der er sat sammen, vil der følgende blive beskrevet to forskellige aktiviteter, hvor vi afslutningsvis beskriver hvilken fælles teori vi har taget udgangspunkt i.

Den ene grupper tager udgangspunkt i en inklusions børnehave, hvor fokus vil være på to drenge i alderen 5 til 6 år. Udfordringen ligger i deres meget forskellige diagnoser og sociale udfordringer. Børnene skal sammen udvikle kreative erfarings- og læringsprocesser via fantasien, kreativiteten og med hjælp fra ipaden. Børne skal sammen lave en kortfilm. Filmen skal tag udgangspunkt i, at de hver især skal tegne, male eller collage klippe deres helt egen superhelt. Herefter skal der males eller tegnes baggrunde til filmen. Til sidst skal børnene i samarbejde fremstille en film, hvor deres superhelte har hovedrollen.

Den anden gruppe har fokus på en klub for udviklingshæmmede i alderen 14 til 26 år. Her vil vi samarbejde med deres kunst- og kultur linje. På fritidsklubben skal 12 medlemmere være legende og eksperimenterende i forhold til materialet akvarel. Aktiviteten deles op i to dage, hvor første dag handler om at eksperimenterer og afprøve akvarelmaling, blandt andet ved at puste med sæbebobler. Anden dag skal medlemmerne male selvportrætter og male virkeligheds malerier med sæbebobler. Dette kan fx være isvafler hvor vaflen er malet og iskuglerne er sæbebobler.  

Disse aktiviteter har til fælles at begge tager udgangspunkt i engelske Malcolm Ross’ model for æstetisk pædagogisk praksis. Ross’ model består af elementerne: impuls, sansning, fantasi, kreativitet, media, håndværksmæssig kunnen og leg. Alle elementer indgår i en æstetisk proces og er meget afhængige af hinanden.  Vi inddrager Malcolm Ross model på den baggrund at vi mener ligesom Ross at den kreative process ligger i legen. Derfor har begge grupper også valgt at legen og det at eksperimenter skal være centralt i vores aktiviteter. Derudover ligger begge gruppe også op til, at brugerne benytter deres fantasi som er grundstof for det at være skabene, altså kreativ og som har været grundstenen for os i modul I.

Anna, Hilal og Naomi
Hold: CPF16o-KU13V

CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V