Mål:

Vores mål med aktiviteterne var at fremme samarbejdet mellem børnene, og deres forståelse for deres med- og modspilleres grænser. Vi vil have børnene i gang med bevægelse. De skal mærke deres egne kræfter. Vi vil have fokus på legen i sig selv, men ligeledes kropsbevidsthed og sociale kompetencer

Samarbejde kan linkes til livskvalitet, som er det samme som mentalt sundhed

 

Præsentation af aktivitet:

Vi var ude i en børnehave og lavede et legeforløb med de største børnehavebørn.

Vi startede med en opvarmning hvor vi legede “elefant, giraf, hængekøje”. Legen går ud på, at tre børn skal gå sammen for at danne en figur. Dog valgte vi ikke at bruge hængekøjen, hvor der tages fat på et barns arme og ben og det kommer op og hænge. Vi vurderede, at det ville blive for uoverskueligt for både børnene men også for os, da vi ikke havde kendskab til børnenes motoriske kunnen. Også på den måde får vi skabt et fokus til kropsbevidstheden ved at børnene skal kendes deres egen krops kunnen, men ligeledes deres kammeraters kunne, for at kunne lave de forskellige figurer. Ligeledes bliver deres sociale kompetencer sat på prøve, hvilket vi også kunne se i selve aktiviteten. Nogle af børnene tog initiativ til at lave andre figurer, ved at hive fat i andre børn uden at have fornemmelse for om disse børn ønskede at deltage på denne præmis.

 

Vi lavede efterfølgende en videreudvikling af legen “alle mine kyllinger,” den hed dog “alle mine fisk”. Den går ud på, at i stedet for ræve, så er fangeren en haj. Når man bliver fanget bliver man til tang, der skal blive stående og skal hjælpe med at fange.

Vores udfordring til at begynde med var, at børnene havde svært ved at forstå at de ikke måtte løbe når de var fanget, men efterhånden blev de bedre og bedre til det, og den sidste gang var de gode til at huske hinanden på at de ikke måtte løbe. Netop i denne måde de reagere på i forløbet er en udvikling af deres sociale kompetencer, til at kunne kommunikere med hinanden og støtte hinanden i spillets regler. Ligeledes bliver børnenes sociale læring sat på spidsen i og med at de samarbejder om ikke at blive fanget, men samtidig også som tang til at fange de andre.

 

Roller

Vores rolle i dette legeforløb var, at vi var deltagerne i legende, også for at børnene kunne få et blik på hvad legen gik ud på, vis-fortæl-vis.

 

Teori:

Vi har valgt at lægge vores fokus på teorien om social læring, der kobles til vores aktivitet ved at det omhandler måden man lære af andre på, men i lige så stor grad hvordan man lære at arbejde sammen, og på den måde skabe et fællesskab om legen.

(Rønholt, 2017)

 

Refleksion

Et dilemma vi havde ved vores legeforløb var at det var svært at få skabt et flow i legen, om grunden kunne være at børnene forbandt det for meget med alle mine kyllinger er et spørgsmål vi ikke kan få besvaret, men ved at lave den med en anden målgruppe der ville kunne give feedback på dette, kunne hjælpe os med at videreudvikle legen netop så dette flow ville kunne skabes.

 

Pucf17-sb03 Gruppe 1

Tina Rabenow

Oliver Thorsen

Caroline Svendsen

Christina Andersen
pucf17-sb03