Gruppe B: Samira, Mama & Fatma.

   Seminardag

 

Mål & rammer: Hvad er målet?

 

Målet med aktiviteten er at bidrage til deltagernes bevægelsesglæde og at de har det sjovt under aktiviteten. Derudover er det selvfølgelig at skabe inklusion. For os er det vigtigt at deltagerne føler sig trygge og får skabt en god relation til hinanden, så man bedre kan lege og være sig selv uden at føle sig udenfor.

 

Hvem er målgruppe/aldersgruppe/deltagerantal  

 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en lidt ældre målgruppe grundet justeringer.

Målgruppen er fra 10-18 år. I vores aktivitet var der ca. 20 personer til aktiviteten.

 

Den egner sig til hele gruppen. Da aktiviteterne til en hvis grad er noget børnene har prøvet før, er det noget de alle egner sig til. Det er netop idéen med valget af aktiviteterne. Nemlig at det i første omgang er genkendeligt, hvilket vi håber kan være med til at øge motivationen som skal drives af lysten.

 

fysiske rammer og materialer

Aktiviteten kan både foregå udenfor eller inden for vi har lavet aktiviteten indendørs.

Alle mine “kyllinger kom hjem” er en bevægelsesaktivitet med fokus på koordination, overblik og læren om at lytte og reagere. Vi vil nu beskrive aktiviteten.

 

Alle mine kyllinger kom hjem, er en leg nogen allerede kender til fra barndommen.

I vores aktivitet har vi benyttet os af justeringer i så fald for at gøre aktiviteten lidt mere udfordrende for vores målgruppe 10-18 år helt overordnet kan aktiviteten tilpasses alle målgrupper men vi valgte at tage udgangspunkt i en lidt ældre målgruppe.

 

Det starter med at der bliver valgt en kyllingemor og to ræve de resterende deltagerne er kyllinger. Spillet sættes i gang ved at alle deltagere står på holdets baglinje. kyllingemor vil rigtig gerne have sine unger med hjem. så på et tidspunkt kalder kyllingemor på sine unger

“Alle mine kyllinger kom hjem”

kyllingerne: Det tør vi ikke

kyllingemor: hvorfor ikke?

kyllingerne: ræven æder os.

kyllingemor: KOM ALLIGEVEL.

Nu løber kyllingerne fra den ene banehalvdel til den anden, de to ræve skal prøve at fange kyllingerne, inden de når over til moren, bliver man fanget, bliver man spist, i det her tilfælde dør man i legen. Vi har lavet nogle forskellige justeringer i aktiviteten, vi har fordelt 4 hulahopringe ud på banen der skulle forestille at være et Hellested for de kyllinger der skal krydse banen. Hele stedet er et 5 sekunders pause rum og det har vi lavet af den grund for at få deltagerne til at pause deres løb hvis de har brug for dette, samt hvis de ønsker mere tilløb så de ikke bliver fanget af rævene. vi havde tænkt os nogle tanker ift. Til justeringer hvis et barn/deltager dør i spillet i stedet for de bare skal være tilskuere kunne de lave en form for bevægelse så de også øger deres intensitet.

 

faglige & didaktiske overvejelser  

 

Vi har en del faglige overvejelser knyttet til denne aktivitet. Vi vil fremme bevægelsesglæden, styrke de sociale relationer, samt skabe et idrætsligt og socialt praksisfællesskab vi har benyttet os af nogen sundhedsfaglige nøglebegreber deltagelse mental sundhed motivation vi har også valgt at tage udgangspunkt i Jesper von Seelen taksonomi. Vores aktivitet ligger i type 2 hvor det handler om at fysisk aktivitet kan beskrives som fysisk aktivitet med en varighed og intensitet der er høj nok til at man får skabt en fysiologisk respons, der giver en positiv effekt på læring. Pulsen skal op og det skal mærkes, at man er forpustet. I forhold til vores aktivitet, styrker bevægelsen vores motorik og koncentrationsevne. At vi under aktiviteten bevæger os konstant, man får udviklet sig og får kropsbevidsthed og trives følelsesmæssigt. At hvis man som hold skal samarbejde om at vinde aktiviteten er det vigtigt at man er koncentreret og ikke har fokus på noget helt andet. Bevægelse er godt for trivslen og læring.

 Deltagelse i vores aktivitet: Deltagelse er, når du deltager i det, du laver, dvs. du er involveret i en eller anden aktivitet eller anden fysisk aktivitet, hvis du har en sygdom mv. Deltagelse kan være en opgave eller et mål for underviseren, hvor man skal få elever eller andet til at deltage eller deltage mere. “Formålet med deltagelse er at give den enkelte mulighed for at se sig selv i en bredere sammenhæng og udvikle sine færdigheder ikke kun på et personligt, men også på et interpersonelt og kulturelt plan

(Simovska 2009, p.231)”.

indenfor det mentale har en stor betydning og hænger godt sammen med børns og unges almene trivsel, med deres roller, selvbilleder, identitet og personlige udvikling, og mental sundhed har stor betydning for deres læring og kompetenceudvikling (Wistoft & Grabowski 2010: 8).

For at få det mest optimale ud af aktiviteten handler det også om at børnene er motiveret til at deltage, da det er et element, som hurtigt kan smitte af på de andre deltagere.  I nogle børnegrupper er der meget fokus på hvem, der vinder taber i sport og spil, der også vil opnå, at bevægelsesaktiviteter bliver attraktive og meningsfulde for alle børn at deltage i, uagtet deres forudsætninger. Alle skal føle de har en plads og kan spille en rolle.

 

Litteraturliste:

 

Bahrenscheer, A., Kortbek, K., & Sederberg, M. (2018). Sundhedspædagogiske nøglebegreber-bevægelse, leg og sundhed – i dagtilbud. Hans Reitzels Forlag.

 

Seelen, Jesper Von (2013):Fysisk aktivitet og læring – en taksonomi. Folkeskolen. dk. 17.12.2013.

Sederberg, B. (2017). Bevægelse, sundhed & trivsel. 1. Udgave kapitel 11 S.97-88-99. forlag Hans Reitzels

Sederberg, B. (2017) bevægelse, sundhed & trivsel. Kapitel 13 trivsel og mental sundhed S.97

 

pucf21-sb02
pucf21-sb02