Alle mine riddere kom hjem

Vores aktivitet er et uddrag af et længere forløb. Et forløb som henvender sig til børn i indskolingen. Vi har valgt en aktivitet, som har fokus på trivsel, bevægelsesglæde og grovmotorik. Vores leg er inspireret af en gammel klassisk leg, som vi herefter har justeret og tilpasset vores riddertema. 

Vores valgte aktivitet understøtter desuden kompetencemålene fra børne- og undervisningsministeriet:

  • “Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidig bevægelser i leg”, 
  • “Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter og lege. (EMU.dk)

 Beskrivelse af alle mine ridder kom hjem

Aktiviteten foregår på et forudbestemt afgrænset område. I hver ende af banen er deltagerne i sikkerhed. Her kan de ikke blive fanget. I den ene ende befinder prinsessen/prinsen sig. I den anden ende står alle ridderne. Riddernes opgave er, at komme hjem til slottet og prinsessen. Dragen (fangeren) er placeret i midten af slottet og ridderne. Prinsessen skal nu råbe efter alle hendes riddere. Herefter løber ridderne ned mod prinsessen. Det er dragens opgave, at fange ridderne inden de når hen til prinsessen. En fanget ridder bliver ædt af dragen og bliver herefter forvandlet til endnu en drage. Der bliver altså flere og flere drager, jo flere riddere der bliver fanget. 

Aktiviteten kan justeres og ændres undervejs, så børnenes motorik bliver udfordret yderligere. Eksempelvis kan ridderne blive bedt om at løbe baglæns, sidelæns eller hinke på et ben. Pædagogen kan med fordel inddrage børnene i disse beslutninger. 

Begrundelse

Vi vil med vores aktiviteter have fokus på at skabe god trivsel og et godt socialt fællesskab for børnene. Dette vil vi gøre ved at skabe et praktisk felt, hvor bevægelse og lege er med til at understøtte positive interaktive relationsdannelser. Vi skal som pædagoger og igangsættere af aktiviteterne understøtte børnene via didaktisk planlægning og have øje for børn der føler sig usikre. 

Både social indsigt og social kompetence hører til et pædagogisk perspektiv, der går ud på at forbedre færdigheder i sociale interaktioner og færdigheder i at forholde sig bevidst til de sociale handlinger og værdinormer” (Rønholt, 2010 s. 213)

Overvejelser

De fleste børn vil gå ind i fysiske aktiviteter med engagement og gåpåmod, men nogle enkelte vil trække sig. Her er det vigtigt at vi som pædagoger hjælper dem der er usikre. Usikkerheden kan komme til udtryk pga. forskellige faktorer. Børnene mangler måske troen på egne fysiske evner eller er i tvivl om hvordan aktiviteten afvikles.

Vi kan via dialog få afklaret hvorfor de trækker sig og kan via vejledning skabe den sikre base, så de har mod på at deltage. Vi skal signalere til deltagerne, at det betyder noget for os, at de er med.

Vi skal også give plads til at børnene kan stå uden for aktiviteten og observere, for bagefter at føle sig rustet til at deltage.

Vi skal gå foran, ved siden af og bagved for at støtte den enkeltes udvikling.

Den pædagogiske bagdør er et glimrende redskab til at sikre at alle, uanset niveau og færdigheder, kan være med i de forskellige aktiviteter. Ingen må ekskluderes og udstilles. De skal udfordres tilstrækkeligt, så de ikke keder sig, men samtidigt balanceres, så de ikke oplever stress eller angst. Lykkes det, vil deltagerne opleve følelsen af at komme i flow (Csikzentmihalyi, 1988).

Udarbejdet af gruppe 4: Leyenda, Christian, Jonas og Joakim

Puce17-sb03

puce17-sb03
puce17-sb03
puce17-sb03
puce17-sb03