Alt det din krop kan, må den!

Vi vil på denne seminardag invitere til en workshop i børnerytmik. Vi har valgt denne aktivitet da det er en central del af vores pædagogiske tiltag i hverdagen for at arbejde sundhedsfremmende med vores målgruppe som er daginstitution. Igennem denne workshop med børnerytmik, vil vi styrke børnenes fællesskabsfølelse, kropslige dannelse, og skabe bevægelsesglæde gennem leg, sang og bevægelse. Vi vil gennem rytmik skabe en motorisk læreproces.

Vi tager her udgangspunkt i den pædagogiske-psykologiske synsvinkel af leg. her menes der netop at legen er nyttig, og at legen som virksomhed skaber rum og mulighed for udvikling hos den enkelte og for følelsen af positivt samspil med andre. Når man selv får muligheden for at konstruere en leg, udvikles legekompetencer og udvikler oplevelsen af en selv. Leg kan bidrage til deltagernes vurdering af sig selv. (Peitersen, 2014, s. 164-165)

I vores aktivitet kunne det for eksempel være deltagernes opfattelse af egen kunnen i henhold til at “redde” en bold fra at falde ned fra faldskærmen, hver deltager har sit eget formål med at holde og løfte i faldskærmen når bolden enten kommer trillende mod dem eller væk fra dem. Her er målet at den enkelte deltager skal fornemme sig selv i henhold til fællesskabet hvor alle aktører har et fælles mål, netop at holde bolden på faldskærmen.

Ifølge Helle Rønholt er der tre stadier af denne form for læreproces.

1) udøveren vil her være optaget af at udføre en bevægelse korrekt – derfor er det vigtigt at vi som pædagoger indtager en instruktør rolle hvor vi udøver de aktuelle bevægelser og gentager disse indtil børnene/deltagerne føler de kan mestre disse bevægelser. (Rønholt, 2008, s. 181)

  • Her vil man på sin rytmik dag lave et “rytmik skema”, som man har tilrettelagt ud fra tanken om at leg og læring går hånd i hånd, når vi arbejder med deltagere i alderen 0-6 år. Vi starter derfor med bevægelseslege der skal tage os igennem en motorisk legeproces. Motoriske sange som “Jeg gik mig over sø og land”, “kartofler i jorden”, samt “bevægelsessangen”. Herefter sluttes det af med leg med faldskærm og bolde. Det skal skabe et dynamisk legende miljø for børnene.

2) Her gælder det om at øve sig på bevægelser indtil man kan disse bevægelser velkoordineret. For at kunne udføre bevægelserne nøje, er det her den kropslige fornemmelse virkelig kommer i spil og deltagerne nu føler en stigning i selvværdet i henhold til at være aktive aktører i aktiviteten. De nye bevægelser bliver så inkorporeret som en kropslig erfaring. (Rønholt, 2008, s. 181)

  • Her følger vi rytmikskemaet og gentager legene, som skal være de samme lege hver gang.

3) Bevægelserne er mestret og der kan nu udforskes i hvilke muligheder der er i bevægelserne. (Rønholt, 2008, s. 181)

  • Når legene sidder mere på rygraden af børnene, kan de blive medskabere af legene.

UC syd beskriver på deres hjemmeside, at vi gennem forskning ved at bevægelseskulturen i daginstitutionerne og pædagogernes arbejde har en betydning for børns glæde ved bevægelse. Børn har behov for et læringsmiljø, hvor det er muligt at gøre erfaringer gennem sansning og bevægelse, da små børn tænker med kroppen.

Ved at børn udvikler gode bevægelseskompetencer og gode oplevelser ved fysisk aktivitet, højner det deres muligheder for at deltage og udtrykke sig i leg med andre børn, derudover har det stor betydning for deres sundheds bevidsthed. (Syd, 2018)

Litteraturliste

Peitersen, B. (2014). Leg. I H. Rønholt, & B. Peitersen, Idrætsundervisning En grundbog i idrætsdidaktik (s. 163-166). København: Museum Tusculanums Forlag.

Rønholt, H. (2008). Kropserfaring. I H. Rønholt, & B. Peitersen, Idrætsundervisning. En grundbog i idrætsdidaktik (s. 172-185). København: Museum Tusculanums Forlag.

Syd, U. (10. December 2018). Uc Syd. Hentet fra www.ucsyd.dk: https://www.ucsyd.dk/forskning/sundhedsfremme-i-dagtilbud

Billeder vi har brugt, er taget med forældretilladelse i Camillas institution – dec. 2018.

AFLEVERET – 12/12-18.
ANSLAG – 3420
MODUL I

GRUPPE – 3
Vejleder – Lisette Brendstrup

Sascha Lott 131170704 Camilla Hammer 131170722 – Charlotte Knoblauch 131170723

KP- Campus Carlsberg Hold CPF17b-SB11