Målet med aktiviteten  

Målet med denne aktivitet er at fremme og udvikle borgernes kreative kompetencer i brug af musikinstrumenter så som slagtøj, strenge instrumenter og vokal. Vi vil gerne bidrage til borgernes æstetiske udvikling og styrke deres musiske kreativitet samtidig med at give dem en samhørighed med hinanden og musikken.  

Målgruppen for aktiviteten er tilegnet sig til borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse i alderen fra 30+. Der vil i alt være 5 borgere til stede.  

 

Rammerne for aktiviteten 

Der er krav til de fysiske rammer i form af at det skal være handicapvenligt, være opmærksom på lokalet i form af akustik og overstimuli. Vi er opmærksomme på at materialet (instrumenterne) ikke er for overdøvende og at vi bruger instrumenter alle borgere kan bruge uanset om de er kørestolsbrugere eller ej eller om de har fysiske funktionsnedsættelser, der fx kan påvirke deres evner til at holde på ting og eller på andre måder er forhindret i brug af et bestemt instrument.  

 

Vi har valgt at gøre brug af følgende instrumenter:  

 • Congas 
 • Ukuleler 
 • Bongo trommer 
 • Rasleæg 
 • “fransk brødet” gürio 
 • Tamburin 
 • Cajon 
 • Claves 
 • Klaver 
 • Guitar 
 • Boom whackers 

 

Indhold og didaktiske overvejelser

Vi har skrevet en dansktop sang som appellerer sig til borgernes hverdag på institutionen. Genremæssigt har vi valgt dette for at tage udgangspunkt i borgernes perspektiv og ønsker. Borgerne kender genren og det giver dem derfor de bedste forudsætninger i forhold til deltagelse. Vi samler borgerne i en rundkreds i trygge omgivelser ude ved deres botilbud og introducerer dem til de forskellige instrumenter i forhold til hvad de kan, og hvilke lyde de har med at gøre, så de herefter kan vælge, hvilket instrument de vil spille på, når vi sammen spiller vores danske top hit. Vi fortæller dem om sangens opbygning i form af fx klappeomkvæd eller, hvor de gerne må synge ekstra meget med. Vi har gjort os overvejelser om kun kort at introducerer instrumenterne, så borgerne har mulighed for at bruge instrumenter ud fra egne idéer og erfaringer fremfor at imiterer, hvordan vi bruger dem og herved understøtter vi udviklingen af deres æstetiske læringsproces. Vi har gjort os overvejelser om vores position i rummet i forhold til hvordan vores involvering fremstår med kropssprog og mimik. For at skabe musikalsk samhørighed med borgerne og blandt borgerne er vi opmærksomme på tilstedeværen. Vi har undgået at give for mange informationer til borgerne, da det kan blive for overvældende og gøre det mere udfordrende for dem at kunne deltage. Efter borgerne har valgt et instrument, sætter vi sangen i gang og borgerne spiller på deres udvalgte instrument sammen med os. 

 

Melissa, Loke og Julie  

 

puce21-ku01m
puce21-ku01m
puce21-ku01m