INTRODUKTION

Anadrom er en social fiskeklub lokaliseret i hovedstadsområdet. Vi bestræber os på at formidle lystfiskeriets fulde potentiale og alsidighed til mennesker, som lever med psykiske udfordringer og de benspænd som kan følge i kølvandet på et forløb med psykisk sygdom. Hos Anadrom låner vi elementer fra holdsport hvor vi i kraft af et stærkt fællesskab danner rammerne for sociale fiskeoplevelser.

 

HVOR SÆTTER VI IND

Anadrom indgår som aktør i samarbejde med bosteder og aktivitetstilbud, med henblik på at skabe sociale fælleskaber i naturen. Vi træner fiskeri sammen, udbyder kurser og workshops, samt arrangerer skemalagte fisketure med henblik på at formidle autentiske oplevelser i den danske natur.

 

 

 

DET FÆLLES TREDJE SOM EMPOWERMENT

Vi vil indgå som en vigtig brik i at tage styringen tilbage over eget liv. Vi mener at lystfiskeriet besidder en række elementer som kan adapteres videre ind i medlemmernes hverdag. Dermed fremmer vi livskvaliteten gennem det fælles tredje.

 

 

IDENTITET

Vi arbejder udfra en grundlæggende fælles identitet som medlemmer af Anadrom. Vi skaber narrativer der fokuserer på identiteten som spirende lystfiskere, udelivsengageret og sociale personer. Vi fremmer det positive selvbillede gennem kompetencegivende undervisning, vejledning og støtte. Vi omfavner fællesskabet men også individet i fællesskabet og er med til at danne grobund for nye eller genfundne følelser og oplevelser der rammesættes som identitetsskabende.

 

 

ET STYRKET FÆLLESSKAB

Mennesket har et grundlæggende ønske om at agere socialt. Vi ved at de sociale fællesskaber er afgørende for livskvalitet. Vi har brug for et fællesskab for at spejle os, lære og udvikle os. Det er her vi kan danne grobund for de færdigheder der kræves for at begå sig i det danske samfund. Derfor arbejder vi med styrkede fællesskaber. Vi stiller rammerne for et socialt og aktivt deltagende fællesskab. På den måde styrker vi fællesskabet hos medlemmerne og åbner op for muligheder for at danne nye relationer og netværk. Det styrkede fællesskab er holdspiller til den identitets udviklende fase. Vi arbejder ud fra kollektive værdier, fællesskab og den gode holdkammerat. 
pucf21-se01
pucf21-se01