Vores gruppe er udformet af fire studerende, der er tilknyttet både dagtilbud-, skole og fritid- og social og specialområdet. Vi er allesammen optaget af værdibegrebet ‘Anerkendelse’.

På “Social Innovation og Entreprenørskab” har vi centreret os om denne
sætning:

“Anerkendelse er noget man ska’ gi’, for at få det, hvis man vil ha’ det!”

Disse ord har inspireret os til at arbejde med anskuelsen af en værdi som en vare eller et produkt, der kan handles. På valgmodulet har vi tilegnet os viden om både entreprenante og innovative processor, såvel også om forskellige begreber og teorier der knytter sig hertil. Alle de forskellige processor vi har arbejdet med og i, har givet os en bedre forståelse af det entreprenante mindset. I den forbindelse har vi ligeledes oplevet hvad det også kræver at omstille sit mindset, i forsøget på at tænke innovativt. Noget af det der har flyttet os mest på valgmodulet har været processorne omkring konceptualisering af vores projekt, der omhandler anerkendelse. En fællesnævner for disse processor har været en åben tilgang for tolkning af anerkendelse som et produkt, der kan implementeres på tværs af det pædagogiske landskab. Man kan således opsumere på følgende måde: Det handler mere om processen end om resultatet.

Vores anerkendelsesprojekt har fra starten været præget af en overordnet kritik, af den manglende sammenhæng mellem det vi, som studerende bliver undervist i, og det vi som studerende har oplevet i vores praktikker og studiejobs. Dette fokus har været vores standpunkt og drivkraft. Med dette fokus har målet for vores projekt hele tiden været klart. Hvorimod konkretiseringen af vores projekt har været udfordringen. Vores ide med projektet er lige nu, at vi gerne vil skabe en konsulent-/kursusvirksomhed, som har til formål at re-implementere anerkendelsesbegrebet i praksis. Vi har i den forbindelse valgt indskolingen (1.- 3. klasse), som målgruppe for projektet. Vi har i den kontekst besøgt en Rudolf Steiner skole, som inspiration til hvordan man kan praktisere anerkendelse.

Vores projekt har siden opstarten været i kontinuerlig bevægelse og forandring, og det er det fortsat. Og netop dette forandringselement er særligt kendetegenende for Social Innovation og Entreprenørskab.

-Gruppe 6

Sara Leick Fick, Simon Koch, Sebastian Lee Bowers og Niclas Facius-Isaksen

CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11