Ansporet 
Dem der vil dig

De studerende i gymnasiet er stressede som aldrig før. Ifølge Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) nyeste undersøgelse, viser det at hver 3. elev, et halvt år inde i gymnasiet, er parat til at hoppe fra. Undersøgelsen viser også, at de studerende der føler sig stressede, faktisk også oplever at være udfordrede i relation til andre studerende og til deres undervisere.

Vi starter en fritidsklub – i gymnasiet. En fritidsklub på tværs af årgange, som tilbyder en række aktiviteter, fokus på trivsel/mistrivsel. Det kan være en debat om ligestilling, hjælp til at læse et brev, eller hjælp til at få stablet en idrætsdag på benene. De skal have muligheden for at bidrage gennem selv- og medbestemmelse, så de studerende på længere sigt kan overtage projektet, uden os som igangsættere. Med empowerment tilgangen ser vi gerne at de unge får muligheden for at handle selv og træffe selvstændige beslutninger for deres nuværende og fremtidige bedste.

Som sociale entreprenører og med kompetencer indenfor pædagogfagligheden, er vores mål at kunne forebygge mistrivsel og hjælpe de unge med eksistentielle valg, gennem aktiviteter.

Tanken er at fritidsklubben skaber større fællesskab, og øger trivsel og motivation. De vigtigste teknikker anvendt med afsæt i Social Innovation og Entreprenørskab er Innovationsdiamanten, designprocesmodellen, de 6 tænkehatte og mindset.

De studerende er i dag fanget i et krydspres mellem livs- og systemverden. Så udover motivation har de unge brug for anerkendelse omkring identitetsforståelse, psykisk stabilitet, kreativitet mm, det vil fritidsklubben og de didaktiske planlagte aktiviteter også kunne støtte dem i. Ligesom vi vil forsøge at understøtte underviserne i deres didaktik og almen dannelse, med henblik på at få de unge mere på banen og engagere sig mere i undervisningen, samt gøre det mere attraktivt at have fysisk kontakt/kommunikation blandt venner og i aktiviteter, som et fritidstilbud. Lade dem få følelsen af at høre til og kunne se objektivt på nye udfordringer, med vished om at det ikke skader at fejle, men tværtimod at det er lærerigt og erfaringsgivende at prøve.

Pakken består indtil videre af 3 tilbud, som kommuner eller institutioner kan bestille (høre mere om).

    1.   Legen tilbage: –> Styrke fællesskab, engagement, sociale kompetencer
    2.   Udvikling: –> Workshops, fritidsaktiviteter/klub, forumsspil
    3.   Brandslukkende: –> Akut hjælp, opsamlende indsats

puce17-se01