Vi vil forsøge, at danse jer igennem Arabiens drøm …

De indledende ord:
Vi har haft valgmodulet sundhedsfremmende og bevægelse, som har kompetence målene at kunne igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende aktiviteter. Vi har derfor valgt at arbejde med at udvikle en dansekoreografi, som vi har afprøvet på børn i alderen 4-5årige og efterfølgende evalueret projektet. Dansen kan være med til at fremme børnenes sundhedsmæssige lærings- og udviklingsprocesser i daginstitutionerne. (Wiegaard:2015)

Aktiviteten:
Vi har udviklet en dansekoreografi med henblik på at få mere bevægelse ind i daginstitutionerne. Vi fortalte børnene, at vi skulle have en dag fyldt med sjov, smil og bevægelse. Vi valgte at arbejde deduktiv, og viste børnene koreografien først, så de kunne få en fornemmelse af bevægelser, for efterfølgende at koordinere koreografien med MGP sangen ”Arabiens drøm”. Vi oplevede, at børnene syntes, at det var sjovt at forsøge at danse vores koreografi og danse ”efter os” med de samme bevægelser. Til slut i vores dans er der lagt tid af til, at børnene kunne ”lege” med dansens bevægelser og skabe deres egne. De fik dermed arbejdet induktivt, da de fik medbestemmelse på koreografien og igangsatte deres egen fantasi.

Teori:
Vi arbejder i alle pædagogiske institutioner med dagtillbudsloven, som indeholder sundhed, trivsel, læring og udvikling. Vi har valgt dans, da forskningen siger, at bevægelses aktiviteter er med til at fremme lærings- og udviklingsprocesserne hos et individ. Dans er med til at skabe sanseoplevelser, følelser og tanker som alle foregår i nuet, og senere hen vil det danne erfaringer som forhåbentlig bliver til læring og dermed bidrager til individets udvikling. (Wiegaard:2015)

Gruppe 2: Julie, Maria N og Camilla.
CPE16o-SB12
CPE16o-SB12
CPE16o-SB12