Katalogtekst gruppe 6

I løbet af VK-forløbet har arbejdet med begreber og teorier været med henblik på kulturforståelse. Det har været en god måde at lære, hvordan kultur kan ses og forstås på mange måder, og ligeledes hvordan et kulturanalytisk blik på tingene kan give god forståelse for, hvorfor mennesker handler og agerer som de gør i forskellige fællesskaber. Hvilket passer til vores kompetencemål som lyder: Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis.

Derfor har vores feltarbejde i forbindelse med VK-forløbet foregået på Søborg skole, hvor vi inden havde gjort os nogle tanker om hvad vi gerne ville undersøge i forbindelse med feltarbejdet. Her var vi landet på at undersøge hvilken indflydelse arbejdsmiljøet har på medarbejderne, og om det påvirker deres arbejde i praksis.

Vores ide er at undersøge den pædagogiske fællesskabskultur, der hersker på den pågældende institution. Det gør vi fordi, at vi mener, at ligegyldigt, hvilket speciale og hvilken institution vi kommer på, så er et godt arbejdsmiljø altafgørende for arbejdslivet, men også det fællesskab og den pædagogik, der bliver videreført til borgerne. Det er den tanke vi har, og vores formål med undersøgelsen er, at finde ud af, om vores hypoteser holder stik.

Så alt i alt er vores undersøgelse med det formål at finde ud af, om arbejdsmiljøet i institutionen er lige så vigtig, som vi anser den for at være.

Gennem vores feltarbejde har vi interviewet medarbejdere, og snakket med ledelsen om de tiltag, der bliver gjort for at højne arbejdsmoralen og fællesskabet blandt de ansatte i institutionen. Vi har i vores interviews med medarbejderne spurgt ind til, hvad de sætter højest på dagsordenen i forhold til et sundt arbejdsmiljø, og om det har en indvirkning på deres arbejde i dagligdagen.

Vi har inddraget en metodisk viden, som vi har pådraget os fra modul L, dertil kan vi koble relation, anerkendelse og selve kulturbegrebet. Vores erfaring med brug af de forskellige metoder i form af interviews, deltagerobservationer, samt vignetmetoden er også blevet benyttet.

Til seminardagen vil vi starte med at fortælle om vores oplevelser i forbindelse med vores feltarbejde; om de forforståelser vi havde fra at have læst på deres hjemmeside, til de interviews vi lavede. Herefter vil vi starte en debat hvor vi gerne vil høre i plenum om hvad de forskellige studerende forventer sig af deres fremtidige arbejdsmiljø, og hvad de ser som de vigtigste aspekter i et godt arbejdsmiljø.
pucf17-ki01
pucf17-ki01