På valgmodulet “Social innovation og entreprenørskab” får man redskaberne til, samt mulighederne for, at nytænke eksisterende viden. Med undervisning i begreber som samskabelse, empowerment og entreprenørskab, får man kompetencerne til at opbygge sit eget projekt, eller videreudvikle eksisterende arbejdsprocesser. Vi har på baggrund af valgmodulet derfor startet projektet “Aktive Studerende UCC – Center for frivillighed”, som består af følgende:

Vi er ASU (Aktive Studerende UCC), og vi har i samspil med vores valgmodul “Social innovation og entreprenørskab” valgt at stifte et center som varetager organisering af frivillige, ud af huset på UCC. ASU vil medvirke til at sætte fokus på faglighed og frivillighed, samt være med til at skabe en ændring i studiemiljøet på UCC-uddannelserne. Medlemmer af ASU får muligheden for at udvikle sine faglige kompetencer, samt drage nytte af den erfaringsbaserede viden de tilegner sig gennem professionsrettet frivillighed.

Vi ønsker at bryde tabuet om at frivillighed kun gavner modtageren, og ikke udøveren. Hos ASU forstår vi vigtigheden i, at der i samtidens praksis opstår flere krav om praksiserfaring, når man som nyuddannet står i jobsøgning. Dermed også sagt, at vi har forståelse for de udfordringer der ligger i, at få anskaffet sig den praksiserfaring, der er påkrævet. ASU giver de frivillige studerende mulighed for at få den praksiserfaring på deres cv, som de finder nødvendige ift. deres fremtidige ønsker, hvilket kan hjælpe dem til drømmejobbet når de er færdige på deres respektive uddannelse.

 

En af de rammefaktorer der findes i dette projekt er, at projektet afhænger af interessen fra de studerende, og de organisationer, vi ønsker at samarbejde med. Som næste skridt, vil vi udforske denne interesse ved at udsende et spørgeskema til både de studerende på UCC-uddannelserne, samt til organisationerne.

 

 

Gruppe 2: ASU

Pernille Juhl, Michael Stald og Emilie Lyngberg Simonsen
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12