Kulturmøde og interkulturalitet

Hold: pucf17-ki01

Gruppe 4, Emine Fatima Fener, Esma Köylü, Gözde Okumus og Linde Fatima Aldien

Seminardag- præsentation

 

Kort beskrivelse af aktiviteten

 

Vores målgruppe er indskoling og mellemtrins asyl elever der deltager. Eleverne er i aldersgruppen 6-13 år, og omkring 30 børn i alt. Vi har planlagt nogle forskellige enkle aktiviteter der passer til vores målgruppe. Vi har en plan A og plan B, da vi har med nogle følsomme børn at gøre, da de er asylbørn. Vi er derfor meget omhyggelige angående vores planlagte aktiviteter. Der er 15 børn på hvert hold og vi er 4 voksne, der deler børnene op i 2 hold. De voksne på holdene instruere aktiviteten på det hold, som de er blevet opdelt i. Vi har planlagt et forløb om leg og bevægelse samt at få børnene ind i det sociale fællesskab. Vores aktiviteter vil foregå udendørs, da vi har et større areal, og så børnene kan føle sig mere frie. Men aktiviterne kan sagtens udføres indenfor, hvis vejret ændre sig. Vi vil være instruktører og deltagende observatøre, hvor vi vil fokusere på om børnene udføre aktiviteten rigtigt. Vi har i denne aktivitet brugt didaktiske overvejelser ved hjælp af SMTTE modellen.

 

Plan A aktiviteter:

 

Faldskærms Leg:

En faldskærm er et stort farvestrålende redskab, som føles levende når man arbejder med den. Børnene stiller sig i en rundkreds rundt om faldskærmen og løfter den langsomt op og ned. Imens de holder faldskærmen laver de nogle forskellige bevægelser hvor de danner forskellige bølge formationer.

Tov leg:

Holdet bliver delt op i 2, hvor de skal stå i hver sin side i en række bagved hinanden hvor der er et tykt reb imellem dem som de skal holde og trække på hver sin side. Det er en konkurrence leg hvor det handler om hvem der vælter hinanden først.

 

Høvdingebold:

  • Eleverne bliver delt op i 2 hold, hvor de har hver sin banehalvdel Hvert hold har sin høvding som skal stille sig bagved modstanderholdets baglinje. Spillerne skal blive på deres egen bane.
  • Hvis de kommer til at gå ud over stregen i mellem de to hold dør de og skal gå om bagved høvdinge.
  • Hvis man bliver ramt af høvdingerne, så er man død, men hvis bolden rammer jorden eller væggen først, så er man ikke ramt.
  • Griber man en angribende bold, dør angriberen.
  • Man må ikke gå hvis man har bolden i hånden.

 

Plan B aktivitet:

på asylskolen skal man altid have en plan B klar, så det har vi i vores gruppe overvejet hvad vi vil gøre, hvis plan A legene ikke lever op til vores mål, plan B vil være;

  • Stikbold
  • fælles tegning af deres hånd, som de får lov til farve den

 

Formål

 

Formålet er at skabe et bedre fællesskab for hinanden, så de ikke kun holder sig til de venner fra deres egen årgang som de leger med hverdag, men også at få dannet nogle sociale relationer på tværs af årgange, hvor børnene samarbejder og får dannet nye fællesskaber.

 

Refleksioner

 

Da vi var på besøg hos asylbørnene på skolen, havde vi lavet os nogle overvejelser efter vores besøg. Vi oplevede børnene havde en stor mistrivsel, og de var ikke særlig motiveret nok. Vi har derfor planlagt nogle fælles aktiviteter for indskoling/mellemtrin, for at skabe sociale relationer for børnene. Dette gør vi for at de kan få et kendskab til det danske kulturelle gennem lege.  Vores mål er at børnene har tålmodighed til at lytte og de giver plads til hinanden. De større børn hjælper de mindre med at give dem plads og være hensynsfulde. Hvis aktiviteten ikke går som forventet, og hvis det skaber forvirring hos børnene, vil vi pædagoger være en støttende rolle overfor børnene.

 

Evaluering

 

Da vi først skal ud på Skolen på Bakken torsdag d. 25 april, kan vi ikke evaluere helt hvad vi har opnået, men vi vil skrive det vi forventer og fremlægge det til vores seminardag.

 

pucf17-ki01
pucf17-ki01