Vores intervention har vi valgt at lave på et Ungeværk som ligger på Nørrebro. Et Ungeværk er betegnelsen på en ungdomsklub, hvor unge fra 8. klasse er velkomne til de fylder 18 år. Vi havde valgt at lave feltarbejde hos netop dette Ungeværk, da det siges at være et multikulturelt kvarter hvor flere forskellige kulturer mødes. Ungeværket har et tæt samarbejde med en skole og derfor er der tildelt dem flere klasser derfra, inklusiv en modtageklasse. Dette gør at mange unge, med forskellige baggrunde, interesser og opvækst mødes.

Når der er de her forskelligheder i en klub, eller generelt i et samfund, kan det tit lede til nogle forforståelser og fordomme om hinanden. Derfor har vi udarbejdet en aktivitet, som vil italesætte disse fordomme.

Mål og rammer

Vores mål med denne intervention er netop at de unge får lov til at sætte ord på de fordomme, som de hører om sig selv. Det er en sund aktivitet, som vil give meningsfuldhed for de unge som bliver stigmatiseret på baggrund af fordomme. Aktiviteten vil være med til at fremme en kulturel forståelse, samt selvforståelse (Jensen, 2018. s. 104). Kulturel selvforståelse giver dem en mulighed for at kunne reflektere over deres egen identitet, og hvordan disse fordomme har påvirket dem. Når man i klubben infiltrerer disse slags aktiviteter i hverdagen, kan det bidrage til at fremme kulturel diversitet og inklusion.

Det er vigtigt at de unge forstår at fordommene ikke definerer dem som individ. De skal ikke selv sætte sig selv i en boks, der fortæller dem, hvad de er og hvad de kan. Tværtimod skal de være stolte og vise hvad de kan i stedet for at underlægge sig fordommene. Det er med til at gå imod de stereotyper, der bliver pålagt en stor del af befolkningen. Det er vigtigt at italesætte dette med de unge, da det vil opfordre dem til at engagere sig i meningsfulde samtaler, fremme tolerance og bidrage til at skabe positive forandringer i klubben men også i samfundet. Det er en investering i fremtiden og i opbygningen af et mere retfærdigt og inkluderende samfund.

Vores intervention 

Inden udførelsen af aktiviteten, er det vigtigt at vi pædagoger formidler de negative følger som fordomme kan give og hvordan italesættelsen af dette vil skabe et trygt miljø for de unge i klubben. Der skal skabes en åben og inkluderende atmosfære, hvor de unge kan føle sig trygge ved at dele deres erfaringer gennem denne aktivitet, som skal fremme forståelse og ikke kritik.

Aktiviteten udføres med 15 deltagere i aldersgruppen 14-18 år, i et åbent rum hvor deltagerne føler sig trygge i at være. Det kræver at de skal have papir og blyanter til rådighed for udførelsen af aktiviteten, samt pædagoger der er åbne og villige til at tage dialogen med de unge.

Aktiviteten foregår således, at vi samler de unge i en stor rundkreds, hvor vi alle åbent snakker om fordomme og stereotyper. Derefter får de unge et stykke papir, hvor de kan nedskrive de fordomme, de selv er stødt på. Aktiviteten foregår anonymt og de unge har friheden til selv at bestemme, hvorvidt de ønsker at udtale sig personligt omkring emnet. Når alle har skrevet på papiret, bliver de smidt i en kasket og så trækker vi tilfældigt et af dem, som så bliver det emne, vi tager op til diskussion. Her bliver der skabt en åben dialog med de unge, som er med til at anerkende de her problemer og erfaringer som de oplever i hverdagen og hvordan man bedst muligt kan håndtere disse fordomme. 

Når vi åbent diskuterer disse fordomme, får de øvrige unge i klubben også mulighed for at reflektere over deres egne fordomme de kan have, som de måske ikke var opmærksomme på. Aktiviteten opfordrer de unge til at være kritiske over for de fordomme, der opstår, og fremmer et fællesskab, hvor de kan støtte hinanden og forstå hinandens perspektiver. Dette hjælper med at styrke relationerne på tværs af grupperne og skaber et mere harmonisk og inkluderende miljø i klubben, på skolen og i samfundet generelt. Samtidig bidrager det til at styrke de unges selvbillede som individer i samfundet.Litteratur:  

Jensen, I. (2018). Grundbog i kulturforståelse. Samfundslitteratur

Gruppe navne og Gruppe 2:

Aiman Bibi, Aisha Muhammad, Rayan Ahmad & Sarah Secilmis

puce21-ki02
puce21-ki02
puce21-ki02